Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2021

Trong năm 2021 Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định thực hiện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 tại TP Nam Định. Chủ trì Hội nghị đồng chí Trần Mạnh Sỹ - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định, Bí thư Đảng bộ Giám đốc Công ty, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Công ty, các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ và Trưởng các phòng ban đơn vị. 

Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch Tổng công ty giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực hoạt động SXKD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đảm bảo cung cấp điện hiệu quả, an toàn, ổn định trong SXKD, phòng chống dịch bệnh Covid-19, phục vụ cho phát triển kinh tế, chính trị - xã hội và đời sống dân sinh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và của Tổng công ty. Đặc biệt trong năm 2021, Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Tỉnh ủy Nam Định “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2021” 

Những kết quả thực hiện trong năm 2021

Đảng bộ Công ty Điện lực đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch cơ bản được giao, cụ thể: Điện năng thương phẩm đạt 2.875,3 triệu kWh, tăng trưởng 9,34% đạt 103,43% kế hoạch giao; Tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 6,87%, giảm 0,48% so năm 2020, giảm 0,06% kế hoạch giao; Doanh thu tiền điện đạt 5.293,43 tỷ đồng; tăng trưởng 13,51%; đạt 103,31% kế hoạch giao; Tỷ lệ thu, nộp tiền điện đạt 100% vượt 0,3% kế hoạch giao.

Hệ thống lưới điện khu vực Nam Định vận hành ổn định, đảm bảo cấp điện phục vụ các hoạt động chính trị-xã hội diễn ra trên địa. 

 TKD2021.1ok

                    Đồng chí Đỗ Văn Thiện - Phó bí thư Đảng bộ, PGĐ Công ty báo cáo tại Hội nghị

 Tập trung thực hiện công tác. Quản lý kỹ thuật, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao. Công tác an toàn lao động luôn được giữ vững, An ninh-an toàn doanh nghiệp tiếp tục được duy trì. 

Các dự án đầu tư phát triển lưới điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh được tập trung thực hiện 16 dự án lưới điện 110kV; đảm bảo tiến độ cấp điện ổn định và nâng cao chất lượng điện năng năm 2021. Tích cực ứng dụng công nghệ vào SXKD, đặt nền móng cho việc số hóa. Năm 2021 toàn bộ 12 trạm 110 kV chuyển sang chế độ không người trực. Toàn bộ các dịch vụ cung cấp điện đều đưa lên cổng dịch vụ công ở cấp độ 4. Phấn đấu đến năm 2023 đạt số hóa toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong công tác xây dựng đảng 

Công tác giáo dục, tuyên truyền chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên được duy trì phát huy tính tiền phong, gương mẫu của mình, nhất là vai trò của người đứng đầu các cấp trong Đảng, chất lượng cơ sở đảng ngày càng nâng cao và đạt hiệu quả đã góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng. 

  TKD2021.2ok

Toàn cảnh Hội nghị 

Công tác tổ chức đảng. Trong năm đã tổ chức các Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chuyên đề Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đến các chi bộ và 100% cán bộ, đảng viên thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị; Kết nạp 12 đảng viên mới; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ luôn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; Duy trì tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chất lượng và nội dung sinh hoạt ngày càng được nâng cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao trong tự học tập, tự bồi dưỡng trình độ chính trị, chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.  

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn được duy trì hiệu quả kết quả kiểm tra 23/23 chi bộ trực thuộc và đảng viên đã chấp hành nghiêm túc các Quy định Điều lệ Đảng. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được duy trì.. Không có chi bộ, đảng viên nào vi phạm và bị xử lý vi phạm. Công tác kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021 được thực hiện đúng quy định. 

Công tác khen thưởng năm 2021. Đảng bộ Công ty đã được Chủ tịch UB tỉnh tặng Bằng khen Đảng bộ đạt  “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 05 năm giai đoạn 2016-2020; Đảng ủy Khối tặng Giấy Khen Đảng bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

Đảng ủy Công ty Khen thưởng: 05 chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và thưởng 99 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

  TKD2021.3ok

Khen thưởng 05 chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”năm 2021 tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Sỹ nhấn mạnh: Năm 2022 tiếp tục bám sát Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022.

  TKD2021.4ok

Đồng chí Trần Mạnh Sỹ - UV BTV Đảng ủy Khối các cơ quan và DN tỉnh Nam Định, Bí thư Đảng bộ Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tập trung triển thực hiện chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, chủ động xây dựng kế hoạch SXKD sẵn sàng thích ứng an toàn trong điều kiện tình hình mới, đảm bảo linh hoạt, hiệu quả với mục tiêu: Đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ cho SXKD, phát triển kinh tế; chính trị - xã hội và đời sống dân sinh, đặc biệt là dịp Lễ, Tết Nguyên đán. Sẵn sàng phương án cấp điện trong mùa nắng nóng cao điểm và phòng chống dịch Covid -19 năm 2022. Phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu cơ bản được giao năm 2022; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động SXKD; Giữ vững an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động về điện; Tiếp tục thực hiện biện pháp (5K + vắc xin) về phòng, chống dịch trong tình hình hiện nay.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng kịp thời tới các chi bộ, đảm bảo nghiêm túc, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, không ngừng nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy hiệu quả năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đẩy mạnh tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, triển khai hiệu quả các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các Quy định Điều lệ Đảng. Xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn của đơn vị để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2022. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ, bồi dưỡng đào tạo, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảm bảo chất lượng kết nạp đảng viên mới.

Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo trọng tâm và phù hợp tình hình đơn vị; Giám sát tổ chức đảng và đảng viên về phẩm chất đạo đức, lối sống, việc chấp hành các quy định của Đảng. Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ngay tại đơn vị. Góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát huy kết quả đạt được của năm 2021. Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022, giữ vững danh hiệu Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”./.

Đảng bộ PC Nam Định