Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, khóa XIII

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, ủy viên ủy ban kiểm tra, các đồng chí trong ban giám đốc công ty và đảng viên tại các chi bộ trực thuộc. Đồng chí Phạm Anh Toàn, Trưởng ban tuyên giáo Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đến dự và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết.

z3704766479823_1ac8b7cef62788ee2840f862728051eb

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên được quán triệt các chuyên đề Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và Hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh cũng như trong Đảng ủy Công ty Điện lực Thái Bình.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ PC Thái Bình, phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trần Đức Thiện – PC Thái Bình