Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa “Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022”

a6tchn Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021.

Sáng nay, ngày 07/01/2022 Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thạnh Hóa) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Thị Thanh Hà – Phó bí thư Đàng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

a4HTS Đồng chí Hoàng Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Thanh Hóa phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa nhấn mạnh một số ý kiến có tính gợi mở, nêu vấn đề để hội nghị cùng nghiên cứu, thảo luận: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Đây là một báo cáo chuyên đề rất quan trọng của mỗi năm hoạt động, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ Công ty. Dự thảo báo cáo đã được Ban Thường vụ Đảng ủy chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, chắt lọc từ báo cáo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021 của BCH Đảng bộ Công ty; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 của 40 chi bộ trực thuộc; báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2021 của Công ty; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Công ty.

a1TB Đồng chí Lê Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, phó Giám đốc PC Thanh Hóa thông qua dự thảo bảo cáo tổng kết.

Trong dự thảo Báo cáo đã nêu khá đầy đủ các nội dung tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện; đồng thời đã chỉ rõ những kết quả nổi bật, khá toàn diện đã đạt được; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong năm 2022, trong đó xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, phát triển doanh nghiệp và 3 nhiệm vụ then chốt về công tác xây dựng Đảng, trong đó nội dung đặc biệt quan trọng là: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

thamluan Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua nội dung trong báo cáo tổng kết và thảo luận góp ý kiến được tập trung vào việc đánh giá về kết quả đã đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Yêu cầu đặt ra càn phân tích, chỉ rõ những đề xuất, kiến nghị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty trong năm 2022 đảm bảo sát thực, có tính khả thi, đúng trọng tâm, trọng điểm... Phải đặc biệt chú ý đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ; việc tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới; việc quản lý, phân công nhiệm vụ cũng như đánh giá kết quả thực hiện.

a3DTTH Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà – Phó bí thư  Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thanh Hà – Phó bí thư  Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa, đồng thời yêu cầu đơn vị tập trung vào các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; đề ra được mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2022. Trước mắt là tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh đến việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của tỉnh Đảng bộ, của khối; chú trọng đến công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ; công tác đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú, tạo nguồn cho phát triển đảng viên mới xứng tầm với đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Kết luận hội nghị tổng kết, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đã khái quát lại những kết quả chủ yếu và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới:

Một là: Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD và phát triển doanh nghiệp: Ban Chấp hành Đảng bộ nhất trí cho rằng, trong năm 2021, nhờ có sự nổ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân lao động trong Công ty, hoạt động SXKD tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hoàn thành cơ bản toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao; đời sống, việc làm, thu nhập và các chế độ cho người lao động được đảm bảo; an ninh trật tự, an toàn lao động được giữ vững, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm đúng mức; hình ảnh, uy tín và vị thế của Công ty ngày càng được nâng cao. 

Ban Thường vụ khẳng định, những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2021 đã tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2022 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, Ban Thường vụ cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, còn tiềm ẩn một số yếu tố có thể tác động tiêu cực đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao, nhất là chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện, về thương phẩm, về giá bán điện bình quân và sự hài lòng của khách hàng. Do đó chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả, thành tích đã đạt được, phải tiếp tục nổ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2022, năm sau phải hơn năm trước. 

Hai là: Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể: Ban Thường vụ yêu cầu, phải nhận thức sâu sắc hơn nữa tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; cùng với đó là Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hiện tại, đất nước ta nói chung và Ngành điện nói riêng có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước đã đề ra.

Để hoàn thành thắng lợi các các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022, Đảng bộ cần phải tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích và kinh nghiệm, bài học đúc rút được từ thực tiễn, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chuyên môn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động, sức manh đại đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của tất cả các cấp, các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ từ Công ty đến cơ sở trực thuộc.

a1HH Trao Quyết định chuẩn y kết quả Bầu cử UV BTV Đảng ủy Công ty Điện lực Thanh Hóa cho đồng chí Hoàng Hải - Phó Giám đốc 

Hội nghị đã công bố Quyết định số 1795-QĐ/ĐUK ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Điện lực Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Hoàng Hải – Phó Giám đốc Công ty. Đồng thời thông qua các quyết định khen thưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Đảng ủy Công ty cho các chi bộ đảng và đảng viên năm 2021.

a5TDKT Hội nghị đã khen thưởng cho 8 tập thể và 91 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng 2021.

Năm 2022 là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch 5 năm (2021-2025). Trước tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường với những thay đổi lớn lao, đặc biệt là đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp; tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. 

Hùng Mạnh – PC Thanh Hóa