Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đảng bộ PC Hà Tĩnh tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc

Thực hiện văn bản của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc chỉ đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Tính đến ngày 30/8/2022, 17 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy Công ty.  

IMG_0725

Đại hội chi bộ Kỹ Thuật – An toàn – Điều khiển xa – Công nghệ thông tin

Thông qua Đại hội các chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, trên cơ sở đó các chi bộ đã đưa ra những ưu điểm và hạn chế, nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2022-2025 trên tất cả các mặt công tác như: công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác chính trị tư tưởng; công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và công tác xây dựng Đảng.

 nh4ihichibLTPHT.

Chi bộ  Điện lực thành phố tiến hành bầu cử Ban chấp hành Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được các cấp ủy chi bộ quan tâm thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên, số cấp ủy viên tái cử và tham gia lần đầu đều bảo đảm tiêu chuẩn và đã được quy hoạch. Nhân sự Bí thư, Phó Bí thư chi bộ đều gắn với nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt phòng ban, đơn vị, công tác bầu cử tại đại hội ở các chi bộ đều đạt yêu cầu thực hiện đúng theo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Các chi bộ thực hiện phần tham gia thảo luận trên tinh thần khách quan, thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã đóng góp ý kiến xây dựng vào dự thảo báo cáo, chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới.

 SP phat biêu KT AT CNTT (1)

Đồng chí Nguyễn Phúc Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Cũng tại các Đại hội, đoàn công tác của Đảng ủy Công ty đã có những ý kiến chỉ đạo thiết thực; Đồng chí Nguyễn Phúc Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty, đã ghi nhận, biểu dương những thành tích các chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời yêu cầu các chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phấn đấu xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; xây dựng các chi bộ vững mạnh xuất sắc toàn diện đạt nhiều thành tích, nhiều thắng lợi mới trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

 Quỳnh Trâm – PC Hà Tĩnh