Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đảng bộ PC Nghệ An tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều 14/01/2022, Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Bành Hồng Hiển - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền, Trưởng ban Tổ chức Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu.

108f5d34e62c2b72723d1 Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh, cùng với thời tiết khắc nghiệt, thiên tai bão lũ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện nói chung cũng như Công ty Điện lực Nghệ An nói riêng. Nhưng Đảng bộ Công ty đã đoàn kết,  nỗ lực khắc phục mọi khó khăn vượt qua và đạt được một số thành tích đáng ghi nhận. Đảng ủy Công ty đã có những Nghị quyết chỉ đạo quyết liệt, phát huy sức mạnh tập thể của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao, đảm bảo việc làm và đời sống CBCNV được ổn định.

28e0fd7b46638b3dd2724 Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền, Trưởng ban Tổ chức Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Điện thương phẩm năm 2021 Công ty đạt 4.105,78 Tr.kWh, tăng 9,0% so với cùng kỳ 2020 và đạt 100,1% kế hoạch giao. Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Công ty 7,19%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 là -0,77% và thấp hơn -0,01% so với kế hoạch EVNNPC giao. Giá bán điện bình quân toàn Công ty năm 2021 thực hiện 1.816,94 đ/kWh, tăng +51,76 đ/kWh so với năm 2020 và thấp hơn -13,06 đ/kWh so với kế hoạch EVNNPC giao. Doang thu năm 2021 thực hiện 7.459,96 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ 2020 và đạt 99,4% so với kế hoạch EVNNPC giao.

f1748fe334fbf9a5a0ea2Đồng chí Bành Hồng Hiển - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Năm 2021, Chất lượng sinh hoạt cấp ủy ngày càng nề nếp, thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình. Thường xuyên nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết… của TW Đảng và Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã thẳng thắn nêu lên những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, đồng thời đề xuất phương hướng và biện pháp khắc phục. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng của Đảng ủy Công ty và Đảng bộ khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng, nhiệm vụ của doanh nghiệp để xây dựng chương trình công tác năm 2022 đảm bảo sát với tình hình thực tế của đơn vị.

895304c3bfdb72852bca5 Trao thưởng cho các Chi bộ đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2021

Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An có 35 chi bộ trực thuộc với 554 đảng viên. Trong năm 2021, có 6 Chi bộ đạt danh hiệu “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, trong đó 3 chị bộ được suy tôn Chi bộ “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu và 24 chi bộ đạt danh hiệu “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 05 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.  Có 91 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 18 Đảng viên được suy tôn Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu. Trong năm Đảng ủy kết nạp 17 đồng chí vào đảng, chuyển Đang viên chính thức cho 17 đồng chí, tặng huy hiệu Đảng cho 03 đồng chí. Các cán bộ đảng viên đều rất tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ các mặt, đáp ứng yêu cầu công tác.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền, Trưởng ban Tổ chức Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An trong năm 2021. Vượt qua mọi khó khăn do dịch bệnh Covid- 19, thời tiết khắc nghiệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đã có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội tỉnh nhà, đối với công tác an sinh xã hội… Đồng chí mong muốn trong thời gian tới các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, nhân rộng các mô hình Văn hóa doanh nghiệp; chế độ sinh hoạt cấp ủy, Chị bộ  đưa Nghị quyết TW4 và chỉ thị 05 vào sinh hoạt Đảng định kỳ; Quan tâm tích cực đến các phong trào của Đảng bộ khối Doanh nghiệp. Tích cực bồi dưỡng công tác phát triển Đảng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng; Thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng chính trị, học tập, triển khai và đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

141b7099cb8106df5f906

Trao thưởng cho các Đảng viên đạt danh hiệu "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2021

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bành Hồng Hiển, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An: Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An cam kết thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng bộ khối Doanh nghiệp trong những năm tiếp theo. Cấp ủy sẽ lãnh đạo toàn diện và triệt để công tác hoạt động của toàn Công ty. Tập trung thực hiện chủ đề “Thích ứng, an toàn, linh hoạt và hiệu quả”  của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, xây dựng quan hệ hài hòa giữa người quản lý lao động và người lao động; Quyết tâm cao để hoàn thành các chỉ tiêu công tác SXKD năm 2022 của EVNNPC giao; Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, nâng cao độ tin cậy phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt là đảm bảo công tác an toàn lao động trong toàn Công ty.

Tại Hội nghị cũng đã trao thưởng cho 03 Chi bộ đảng được suy tôn “Chị bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 18 đảng viên được suy tôn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021.

Phan Thủy - PC Nghệ An