Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đảng bộ PC Sơn La: Phát huy năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp

Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La có 17 chi bộ trực thuộc, với tổng số 364 đảng viên. Năm 2021, Đảng bộ đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống lưới điện quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đặc biệt là quán triệt, phổ biến những điểm mới trong Quy định số 37 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. 

PCSL_traohuyhieuDang30_ChienP6_ThuongTổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho hai đảng viên: Nguyễn Văn Chiến và Khương Xuân Vượng

Đồng chí Trần Duy Trinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La cho biết: Năm 2021, Đảng ủy đã tập trung kiện toàn, bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; kiện toàn 5 cấp ủy chi bộ sau khi có sự luân chuyển điều động cán bộ. Chỉ đạo các chi bộ duy trì nề nếp, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thẳng thắn đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực; bám sát các mục tiêu của nghị quyết Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 để triển khai thực hiện kế hoạch của đơn vị.

Việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 28 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng” được Đảng bộ thực hiện nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đều chấp hành tốt Điều lệ Đảng và 19 điều đảng viên không được làm; Quy định số 213 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện nguyên tắc, quy định của Đảng. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, trong năm có 5 đoàn viên ưu tú được vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 10 đảng viên dự bị, có 26 quần chúng ưu tú được các chi bộ đăng ký kế hoạch phát triển Đảng và được học lớp nhận thức về Đảng.

Công tác kiểm tra giám sát được triển khai nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm. Ngay từ đầu năm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra giám sát theo chương trình đề ra. Trong năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kiểm tra chuyên đề nghiệp vụ công tác đảng viên của Đảng bộ Công ty và được đánh giá thực hiện tốt nội dung chuyên đề, không có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã giám sát chuyên đề tại Chi bộ Điện lực Mai Sơn trong việc thực hiện quy chế làm việc và giám sát 1 đảng viên thuộc Chi bộ Phòng Kỹ thuật đối với việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống và thực hiện nhiệm vụ được giao. Đảng ủy giám sát chuyên đề Chi bộ Điện lực Mộc Châu đối với việc lãnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

PCSL_phathuynanguctochucDangĐồng chí Trương Hải Nam – Phó Bí thư chi bộ - Phó trưởng phòng An toàn (người đứng ngoài cùng bên trái) tại Hội thi Báo cáo viên Đảng Bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã tăng cường chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, gắn với nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị. Xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và người lao động. Chỉ đạo Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty định kỳ tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị, nội dung liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Các chế độ, chính sách và các ưu đãi khác cho cán bộ, công nhân viên đơn vị được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật; các đơn vị tích cực cải thiện điều kiện lao động, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân, người lao động, tạo sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp, thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh.

Với việc tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng năm 2021, Đảng bộ Công ty đề nghị xem xét khen thưởng 03 tập thể và 73 cá nhân hoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Ngọc Thuấn - PC Sơn La