Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc hoàn thành xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021

Chiều 10/1/2022, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội  đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Lan Hương  - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội; Đại diện Đảng ủy Bộ Công thương; Lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thành ủy Hà Nội và các đại biểu Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Tổng công công ty Điện lực miền Bắc có sự tham dự của đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Vũ Thế Nam - Phó Bí thư Thường trực -Chủ nhiệm UBKT Đảng, thành viên HĐTV; đồng chí Phan Tử Lượng - Bí thư Đảng ủy Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, Phó Tổng Giám đốc.

nd1

Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội cho thấy, Đảng bộ Khối đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Bộ Công Thương để lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác đề ra; đồng thời, giải quyết tốt các nhiệm vụ phát sinh từ thực tiễn. Kết quả nổi bật là, Đảng ủy Khối đã ban hành, triển khai thực hiện 4 chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối có hiệu quả thiết thực ngay trong thực tiễn, đáp ứng mong muốn, nhu cầu của cơ sở.

IMG_9934 1

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội, vì những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021

Theo đó, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã thực hiện xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và đời sống nhân dân trên địa bàn 27 Tỉnh phía Bắc với gần 11 triệu khách hàng và 37 triệu người dân trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch, Đảng ủy Tổng công ty đã quyết liệt chỉ đạo các cấp ủy đảng, chuyên môn, đoàn thể từ Tổng công ty tới các đơn vị nỗ lực, chủ động triển khai kịp thời các chủ trương, biện pháp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo cấp điện và kiểm soát và phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn Tổng công ty. 

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu kép: vừa đảm bảo kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19, vừa thực hiện nhiệm vụ SXKD và thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ đó là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả trong phòng chống dịch”, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng theo kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã khéo léo lồng ghép nội dung phòng chống dịch vào các cuộc họp của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên và các cuộc họp giao ban triển khai công việc hàng tuần, hàng tháng, có yêu cầu rõ ràng về nhận thức, tư tưởng về việc thực hiện nhiệm vụ kép cho từng lĩnh vực hoạt động SXKD của Tổng công ty. 

Với những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội vì những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Giấy khen của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội: Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2021; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2021.

Đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Phan Tử Lượng - Bí thư Đảng ủy Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, Phó Tổng Giám đốc  được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội vì những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; đồng chí Vũ Thế Nam - Phó Bí thư Thường trực -Chủ nhiệm UBKT Đảng đã được nhận Bằng khen về thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2021.

IMG_9948 1

Đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh và đồng chí Phan Tử Lượng nhận Bằng khen của Thành ủy Hà Nội

nd3

Đồng chí Vũ Thế Nam nhận Giấy khen về thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2021

Việt Hạnh - Ban TT.EVNNPC