Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

Sáng 28/7/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức hội nghị thảo luận thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và các nội dung liên quan. 

IMG_9359

Sáu tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, trong đó công tác xây dựng Đảng luôn được BCH Đảng bộ Tổng công ty đề cao, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; công tác cán bộ, công tác kiện tổ chức Đảng và nhân sự cấp ủy từ Đảng ủy Tổng công ty đến các chi bộ trực thuộc và công tác kết nạp đảng viên mới thực hiện đảm bảo về số lượng và chất lượng theo quy định. Tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên luôn vững vàng, không có biểu hiện dao động, giảm sút ý chí.

Trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cán bộ đảng viên trong Đảng bộ không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, cán bộ, đảng viên tích cực lao động sản xuất, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, gắn bó với cơ quan đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch XSKD của Tổng công ty đề ra.

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các hoạt động của toàn Tổng công ty. Cùng với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ đảng viên và người lao động, Tổng công ty đã vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu tạo đà thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022 đạt thành tích cao, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả 4 chương trình của Đảng ủy Khối và chủ đề của năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Tổng công ty cũng nỗ lực đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng. Đảm bảo sản xuất và kinh doanh cân bằng tài chính, hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, năng suất lao động, ổn định việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Sáu tháng đầu năm, điện thương phẩm toàn Tổng công ty đạt 40,589 tỷ kWh, tăng trưởng 5,6% so với cùng kỳ, đạt 45,50% so với kế hoạch (đứng thứ 2 trong toàn EVN). Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện đạt 5,80 %, giảm 0,46% so với cùng kỳ 2021 và cao hơn 1,50% so với kế hoạch của Tổng công ty.

Hiện nay tất cả các xã trên địa bàn Tổng công ty quản lý đều đã có điện lưới Quốc gia, trong đó có 4.467 xã/4.467 xã có điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 100 %; 4.040 xã/4.467 xã (90%) đạt tiêu chí số 4 về nông thôn mới. Trên 7,9 triệu hộ dân nông thôn có điện, đạt tỷ lệ 99,19%.

Cùng với đó, công tác an toàn lao động được quan tâm đặc biệt; công tác phòng chống tham nhũng lãng phí đã được lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Tổng công ty thực hiện nghiêm túc...

Sáu tháng cuối năm 2022, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu là: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng, tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp, tăng cường phương thức quan trị và ứng dung khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới”, gắn với thực hiện chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

 Phương Anh – Ban TT.EVNNPC