Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Hội Cựu chiến binh Công ty Điện lực Lạng Sơn – Phát huy vai trò trong các hoạt động công tác

Hội Cựu chiến binh (CCB) Công ty Điện lực Lạng Sơn hiện có gần 40 hội viên, sinh hoạt tại 6 chi hội. Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban chấp Đảng bộ Công ty, tổ chức Hội cấp trên, Hội Cựu chiến binh Công ty đã luôn nêu cao ý thức tự lực tự cường, phát huy vai trò trong các hoạt động của đơn vị, không ngừng xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. 

trong - Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của Hội CCB Công ty Điện lực Lạng Sơn

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của Hội CCB Công ty Điện lực Lạng Sơn

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, những năm qua, Hội CCB Công ty Điện lực Lạng Sơn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu công tác của Hội trong giai đoạn mới. Cụ thể, Ban chấp hành Hội thường xuyên xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và hướng dẫn các Chi hội tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của Công ty; Triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần giúp cho các cán bộ, hội viên có nhận thức sâu sắc về tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Bác, từ đó có những chuyển biến về ý thức trách nhiệm, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần lao động hăng say; Phát huy tính tiền phong gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, chủ động đề xuất những ý hay, việc tốt, góp phần cùng chuyên môn các đơn vị khắc phục khó khăn, nâng cao năng suất lao động…

Ông Trần Xuân Quảng, Chủ tịch Hội CCB Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: “Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong triển khai công tác hội, đặc biệt là hiện chúng tôi còn nhiều chi hội phải sinh hoạt ghép, cũng như việc kiêm nhiệm của các chi hội trưởng trong chuyên môn và cũng một phần ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên Hội CCB Công ty trong hoạt động triển khai, giữ vững phẩm chất trong lập trường tư tưởng chính trị và nêu gương anh bộ đội cụ Hồ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh”. 

Trong - Đại diện Hội CCB Công ty, Ông Trần Xuân Quảng – Chủ tịch Hội CCB Công ty tham gia Chương trình tặng chăn ấm cho các gia đình Chính sách tại huyện Lộc Bình

Đại diện Hội CCB Công ty, ông Trần Xuân Quảng – Chủ tịch Hội CCB Công ty tham gia Chương trình tặng chăn ấm cho các gia đình Chính sách tại huyện Lộc Bình

Với 81% hội viên là công nhân trực tiếp sản xuất, những năm qua, Hội CCB của Công ty Điện lực Lạng Sơn cũng đã chủ động gắn các phong trào thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhất là trong công tác sản xuất kinh doanh, Hội đã tích cực khuyến khích động viên các hội viên chủ động học tập và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý, vận hành an toàn, sản xuất kinh doanh có hiệu quả… Nhờ đó, đã góp phần giúp các chỉ tiêu điện thương phẩm, tổn thất điện năng, doanh thu và giá bán điện những năm gần đây của công ty đều đạt chỉ tiêu Tổng công ty giao; 14/14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Công ty đều đạt quy định. Hiện, tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử của Công ty cũng đã đạt 100%; Chỉ tiêu cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 đạt 100%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ qua Trung tâm chăm sóc khách hàng, Trung tâm hành chính công thực hiện đạt 100%; Số yêu cầu tiếp nhận các dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia trên 40%... anh Nông Văn Trọng - Chi hội trưởng, Chi hội CCB Điện lực Lộc Bình - Đình Lập nói “Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền cho các hội viên nắm bắt các chủ trương đường lối của đảng và một số các nhiệm vụ khác của đơn vị giao. Qua đó các hội viên đều nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, và tích cực tham gia các phong trào hoạt động của đơn vị cũng như của địa phương phát động. Qua đó, chúng tôi cũng đóng góp vào hoàn thành chỉ tiêu chung của đơn vị, cũng như của Công ty giao…” 

Những năm qua, Hội CCB của Công ty cũng luôn tích cực phối hợp với các đoàn thể tham gia các hoạt động văn hóa xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp Hội, của đơn vị; Tham gia thực hiện chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên cựu chiến binh… Cụ thể như: Thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam, Nghị định của Chính phủ, thông tư liên tịch cũng như hướng dẫn của bộ, ngành liên quan đến Cựu chiến binh đến nay 100% cán bộ hội đã có phụ cấp trách nhiệm; Có 14/14 hội viên đủ điều kiện được hưởng chế độ 100% bảo hiểm y tế… thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên và gia đình hội viên ốm đau, hoạn nạn; hội viên nghỉ hưu, … 

Nhờ phát huy tốt vai trò trong các hoạt động, công tác, nên 5 năm trở lại đây, Hội CCB Công ty Điện lực Lạng Sơn liên tục đạt trong sạch vững mạnh, hàng năm 100% các chi hội đạt trong sạch vững mạnh, 100% Hội viên đạt danh hiệu “hội viên gương mẫu”, 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. 5 năm liền, Hội được đánh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 03 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 02 lần được Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và 01 lần cho cá nhân “Cựu chiến binh gương mẫu”. Ngoài ra, còn rất nhiều tập thể và cá nhân đã được Hội CCB khối các cơ quan tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội. 

Thu Hường - PC Lạng Sơn