Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh lần thứ 2 khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 30/12/2021, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Công ty Khóa X, triển khai một số nội dung công việc quan trọng của Ban chấp hành Công đoàn trong nhiệm kỳ 2021-2026.

z3069515761325_32ae7e2992ce3ef2d5d1d6222d7313f2

Ông Nguyễn Tiến Long  - Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Long  - Chủ tịch Công đoàn Công ty thông qua kết quả Đại hội Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh và công văn phê duyệt các chức danh, cùng với phân công nhiệm vụ trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, phổ biến các nội dung chương trình làm việc toàn khóa và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

z3069515521341_873d0f6e6368a0873160cb70f03a6aa3

Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến phát biểu thảo luận nêu ra những khó khăn, thuận lợi, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Long – Chủ tịch Công đoàn Công ty yêu cầu trong thời gian tới, Ban chấp hành phấn đấu quyết tâm hoàn thành Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2021-2026, bám sát những hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp tốt với Tổ chức Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, gắn các hoạt động Công đoàn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch, tạo sự đồng thuận trong nội bộ. Đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên trong lao động sản xuất và phòng chống dịch covid 19. Đặc biệt, cần phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực hơn nữa nhằm góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, xây dựng Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh xuất sắc./.

Quỳnh Trâm - PC Hà Tĩnh