Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Hải Phòng tổ chức Hội nghị Bồi huấn nghiệp vụ công tác Kiểm tra Giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022

Để bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Công ty, ngày 11/5/2022 Đảng ủy Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng tổ chức Hội nghị Bồi huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022 đến các đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị tại Khách sạn Điện lực Đồ Sơn.

Đồng chí Nguyễn Hải Bình - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy truyền đạt tại Hội nghị. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Trần Thị Thanh Giang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Trần Thị Phương Hạnh - Chủ Nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và gần 70 cán bộ làm công tác kiểm tra Giám sát của Đảngbộ tại các đơn vị cơ sở trực thuộc. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí  Trần Thị Thanh Giang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nhấn mạnh: Trong thời gian qua nhìn chung các tổ chức đảng đã triển khai, thực hiện nghiêm túc việc chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Căn cứ vào Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu, xây dựng, ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy và tổ chức thực hiện theo quy định, gópphần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy tính tiền phong gương mẫucủa cán bộ, đảng viên. Phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm và xử lý kỷ luật nghiêm đối với các hành vi, vi phạm của CBCNVLĐ góp phần xây dựng tổ chức đảng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Mặc dù vậy nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy còn hạn chế, dẫn đến thực hiện nhiệm vụkiểm tra giám sát còn lúng túng, chưa đảm bảo đúng quy trình. 

A - PBT Giang

Đồng chí Trần Thị Thanh Giang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị 

Tổ chức Bồi huấn nghiệp vụ Kiểm tra Giám sát với mục đích bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, nắm vững để phổ biến, cập nhật và hệ thống những quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Phát huy tinh thần, trách nhiệm, tiếp thu kiến thức, nghiên cứu tài liệu, thực hiện và vận dụng, xử lý các tình huống trong thực tiễn,đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Hải Bình - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trình bày các nội dung cơ bản của Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về công tác kiểm tra Giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 02- HD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 09/12/202; Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 Quy định những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn 02-HD/TW của Ủy ban kiểm tra Trung ương ngày 29/11/2021; Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017của Ban tổ chức về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Hướng dẫn 04-HD/BKTTWcủa Ủy ban kiểm tra Trung ương ngày 22/3/2018; Quy định 07-QĐ/TW ngày 28/8/2018 của Ban Tổ chức về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW của Ủy ban kiểm tra Trung ương ngày 18/12/2018; 

HB giảng

Đồng chí Nguyễn Hải Bình - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy truyền đạt tại Hội nghị 

Đồng chí Nguyễn Hải Bình nhấn mạnh: Công tác Kiểm tra giám sát là công tác quan trọng trong việc xây dựng, chỉnh đốn đảng nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động và quyết tâm thực hiện thắng nhiệm vụ chính trị của đảng bộ Công ty nói riêng của Đảng đảng bộ Thành phố nói chung.

Với phương pháp truyền đạt súc tích dễ hiểu, đưa ra những ví dụ trong thực tiễn tại một số đơn vị, phân tích những gì đã được và chưa được trong việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát, đồng chí Nguyễn Hải Bình đã chỉ ra phương hướng cũng như những vấn đề cần bổ sung trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát của các đơn vị. 

ảnh Cấp ủy UBKT

 Các đồng chí làm công tác đảng tại các đơn vị chụp ảnh lưu niệm  

Đồng chí mong muốn qua đợt bồi huấn, trên cơ sở nội dung các chuyên đề được nghiên cứu, học tập, các cấp ủy trong Đảng bộ cần chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác Kiểm tra Giám sát của Đảng tại đơn vị. Chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chứctriển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy cũng như của đơn vị năm 2022. Tập trung chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm, tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, khả thi thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố nói chung, Đảng bộ công ty nói riêng ngày càng trong sạch vững mạnh. 

Phạm Minh Thủy - PC Hải Phòng