Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Nam Định tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022

Thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Trong 02 ngày mùng 05 và 06/8/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Nam Định đã tổ chức cho các đồng chí đảng viên thuộc 07 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022. Tới dự khai mạc và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Thị Như Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Nam Định - Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN thành phố; đồng chí Thượng tá Bùi Đức Lâm - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố - Phó chủ tịch Hội đồng GDQP&AN thành phố Nam Định; đồng chí Đoàn Quốc Kiên - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định và 61 học viên tham gia lớp bồi dưỡngLớp QPAN ĐT4.2

                Đồng chí Nguyễn Thị Như - Phó chủ tịch thường trực UBND TPNĐ, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡngLớp QPAN ĐT4

Đồng chí Đoàn Quốc Kiên - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định phát biểu tại lớp bồi dưỡng GDQP&AN thành phố Nam Định

Tham gia khóa học, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh, hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong phòng chống “diễn biến hòa bình”; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới … 

Kết thúc lớp học, các đảng viên đã được trang bị kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một số hình ảnh lớp bồi dưỡng GDQP&AN năm 2022:Lớp QPAN ĐT4.1

  Lớp QPAN ĐT4.3

Hồng Thản - P.TTBV&PC PC Nam Định