Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Yên Bái tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022

Chiều ngày 12/05, Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022.  Tới dự Hội nghị có ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc; về phía Công ty Điện lực Yên Bái có ông Cao Bình Định – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty và 100 đại biểu là người lao động được bầu từ đơn vị. Ông Cao Bình Định – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và ông Lộc Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì Hội nghị.

13052022 ảnh 1 chuẩn

Ông Cao Bình Định – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty  phát biểu

Đây là Hội nghị tổ chức hàng năm nhằm đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2021; Báo cáo kết quả công tác SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Kết quả thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ. Kết quả đóng góp và quỹ phúc lợi, quỹ xã hội từ thiện của NLĐ; Báo cáo của Công đoàn cơ sở về việc thực hiện Thỏa ước Lao động và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; Báo cáo đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc; Kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2021 và tình hình thực hiện quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn; Báo cáo thực hiện quy chế lao động tiền lương; Báo cáo hoạt động tài chính và tình hình sử dụng các quỹ năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Hội nghị còn thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo quy định.

TP KHVT trinh bay bao cao

Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty trình bày Báo cáo kết quả công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Trên cơ sở nội dung báo cáo, các đại biểu và người lao động dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên và người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ  sản xuất kinh doanh năm 2022 được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

13052022 ảnh 3 chuẩn

Ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc dự Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2023 nhằm đảm bảo quyền giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của đơn vị, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và bầu Đại biểu tham dự Hội nghị người lao động Tổng Công ty Điện lực miền Bắc năm 2022.

13052022 ảnh 4 chuẩn

Ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc nêu rõ: Các báo cáo chuẩn bị chi tiết chu đáo, đánh giá được hoạt động và những vấn đề đưa ra Hội nghị người lao động. Việc thực hiện các chỉ tiêu đã được thể hiện qua sự đánh giá qua chấm điểm hiệu quả năm 2021 của  Tổng công ty, tỷ lệ tổn thất giảm 1,65% so với kế hoạch đây là điểm tích cực của Công ty đó là hiệu quả trong sự chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Công ty và sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, tuy nhiên về suất sự cố lưới điện còn cao cần cố gắng trong phương thức vận hành lưới điện để đảm bảo suất sự cố đạt kế hoạch giao; cần phân tích sâu hơn các khía cạnh chăm lo đời sống của người lao động đối với vai trò của Công đoàn cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt nội dung quy chế dân chủ tại nơi làm việc nhằm tạo dựng khối đại đoàn kết của đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm 2022 là năm được năm khó khăn với Tổng công ty về cung cấp sản lượng điện để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giá cả đầu vào của ngành lớn vì vậy phải dùng chính sách tiết giảm chi phí, cân đối giá thành và đơn vị phải quyết tâm vượt qua những khó khăn nhằm tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ của Tổng công ty giao.

Với sự thống nhất, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động Công ty năm 2022 với mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ với chủ đề “Chủ động đổi mới và thích ứng, tạo động lực đột phá cho hoạt động kinh doanh điện”, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong tỉnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong xây dựng đơn vị; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổng công ty giao, nâng cao thu nhập đối với người lao động trong Công ty, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Tham hoi1

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty tặng quà tại  Điện lực Yên Bình 

Tham hoi

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty tặng quà tại  Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Yên Bái

Nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, ông  Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đến thăm, tặng quà tại 2 đơn vị trực tiếp sản xuất là Điện lực Yên Bình và Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Yên Bái thuộc Công ty Điện lực Yên Bái.

Mai Ngọc Lương - PC Yên Bái