Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Tổng công ty Điện lực miền Bắc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 – 11/6/2022)

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã ban hành hướng dẫn về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 – 11/6/2022), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).

Nội dung tuyên truyền sẽ tập trung vào cuộc đời và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và dân tộc.

phạm hùng1

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (nguồn ảnh: internet).

Đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 - 10/3/1988), tên khai sinh là Phạm Văn Thiện, còn được gọi với bí danh là Hai Hùng, sinh ra tại Vĩnh Long. Ông là một cán bộ lãnh đạo tài đức vẹn toàn, là tấm gương mẫu mực về sự kiên trung, bất khuất, suốt cuộc đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân. Là nhà lãnh đạo tài năng của của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí luôn năng nổ, nhiệt huyết, mưu lược, làm việc có kế hoạch khoa học, sâu sát thực tiễn, không quản ngại khó khăn, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên các cương vị lãnh đạo mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao cho. Tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc cũng là khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước. 

Thông qua hướng dẫn tuyên truyền này kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Bắc mong muốn củng cố, bồi đắp niềm tin của toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hải Âu - Bộ phận Đảng vụ ĐUNPC