Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Chuyển đổi số và an toàn thông tin năm 2021

 Dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân, Hội nghị Công nghệ thông tin EVN năm 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số và an toàn thông tin” tiếp tục diễn ra trong ngày 9/4/2021 với phần tham luận của các đơn vị thành viên EVN nhằm chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả và thành quả ban đầu trong quá trình chuyển đổi số. Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại diện EVNNPC, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh tham dự và phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Kinh doanh và dịch vụ khách hàng là lĩnh vực được ứng dụng CNTT nhiều nhất trong EVN

Thông tin tại Hội nghị cho biết, từ năm 2018 đến nay, hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của Tập đoàn đã có những bước dịch chuyển tích cực về cả phạm vi và chất lượng, ứng dụng CNTT được ứng dụng trong hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, với chất lượng các hệ thống phần mềm ngày càng được nâng cao. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng được ứng dụng CNTT nhiều nhất và đã tổ chức thu thập thông tin khách hàng đầy đủ. Cả 5 Trung tâm CSKH đều được trang bị các công cụ CNTT hỗ trợ như CRM, ICCRating, Chatbot, các trang Web, App chăm sóc khách hàng. Thông qua 08 kênh kết nối, khách hàng có thể tiếp cận đến các thông tin như: Hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm; Thủ tục cấp điện; Tình hình cung cấp điện và tiến độ giải quyết yêu cầu dịch vụ; Tình hình sử dụng điện; Tra cứu chỉ số, hoá đơn điện tử; tra cứu lịch cắt điện.

Chỉ riêng năm 2020, lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng đã đẩy mạnh các ứng dụng CNTT trong hoạt động và đã đạt được những kết quả rất khả quan như: Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 20,67 triệu khách hàng tương ứng 74,88% số hóa đơn phát hành; Tiếp nhận gần 10 triệu yêu cầu cung cấp dịch vụ điện, trong đó: (i) Tiếp nhận qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Trung tâm Hành chính công là 95%, (ii) Tiếp nhận 10% yêu cầu qua kênh Internet (Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Website CSKH, App CSKH, mạng xã hội Zalo…). Số yêu cầu cung cấp dịch vụ điện được tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia của EVN chiếm 77% tổng số yêu cầu của các Bộ/ngành/địa phương trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Tiếp nhận gần 2 triệu yêu cầu dịch vụ công cấp độ 4 (cung cấp 12 dịch vụ điện), trong đó có gần 500.000 yêu cầu qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, 1,5 triệu yêu cầu qua các kênh trang Web, App, trung tâm hành chính công các tỉnh và tại các phòng giao dịch. Trong 2 triệu yêu cầu của khách hàng có 50% yêu cầu tiếp nhận qua kênh Internet.

Với những nỗ lực thực hiện chuyển đổi số trong thời gian qua, EVN đã liên tiếp hai lần được vinh danh Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc, đồng thời 8 đơn vị của Tập đoàn được nhận giải thưởng Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc. Năm 2019 và 2020, EVN cũng có nhiều sản phẩm được Giải thưởng Sao khuê do Hiệp hội phần mềm Việt Nam (VINASA) trao tặng. Ngoài ra nhiều tập thể và cá nhân được Văn phòng Chính phủ khen thưởng trong việc tham gia xây dựng Hệ thống thông tin điều hành của Chính phủ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Số hoá quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực Tài chính Kế toán – Quản trị doanh nghiệp – Kế hoạch tại EVNNPC

Đóng góp với Hội nghị, Tổng Giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh đã trình bày tham luận Số hoá quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực Tài chính Kế toán – Quản trị doanh nghiệp – Kế hoạch, đây cũng kế hoạch mà Tổng công ty đăng ký với Tập đoàn sẽ thực hiện và hoàn thành trong năm nay.

Tổng Giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

Hiện nay, EVNNPC đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2022, tính đến 2025 dựa trên các chương trình lớn như: Số hóa toàn bộ tài sản lưới điện thông qua xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS) và các công cụ khai thác, hỗ trợ; Số hóa toàn bộ hồ sơ sổ sách, lý lịch thiết bị, công trình xây dựng, hồ sơ khách hàng, dữ liệu thanh toán, quản trị nhân sự, công tác kế hoạch…; Số hóa toàn bộ các quy trình/chu trình nội bộ theo các mảng công việc: Kỹ thuật – An toàn; Kinh doanh – Dịch vụ khách hàng; Tài chính kế toán; kế hoạch, quản trị văn phòng, tổ chức nhân sự, đầu tư xây dựng, quản lý đầu thầu, thanh kiểm tra,…; Xây dựng kho dữ liệu tập trung của EVNNPC và các báo cáo quản trị, khai thác; Nâng cấp hạ tầng VT&CNTT, đảm bảo ATTT và xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng theo tiêu chuẩn quốc tế; Các dự án tự động hóa lưới điện.

Trong đó, số hóa quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp và kế hoạch là một phần trong chương trình số hóa toàn bộ các quy trình nội bộ của EVNNPC, với mục tiêu là nhằm số hóa, làm sạch, chuẩn hóa, thống nhất dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu tập trung, áp dụng các công nghệ tiên tiến, thành quả của cuộc CMCN 4.0, xây dựng hạ tầng VT&CNTT mạnh, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đào tạo chuyển đổi nhận thức, đào tạo nghiệp vụ vận hành, khai thác trên nền tảng số, đồng thời truyền thông, xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp số.

Cụ thể, trong lĩnh vực Tài chính kế toán, EVNNPC sẽ chuyển đổi số các nhóm quy trình như: Quy trình giải ngân, quy trình cấp phát, quy trình mua sắm, quy trình thanh xử lý, quy trình thanh toán IPP, quy trình quyết toán. Trong lĩnh vực Quản trị doanh nghiệp, sẽ số hoá các quy trình gồm Quy trình nghiệp vụ quản trị nhân sự, Quản trị hành chính, Nghiệp vụ văn thư lưu trữ. Trong lĩnh vực Kế hoạch gồm các nhóm quy trình lớn như: kế hoạch SXKD, ĐTXD lưới điện 110kV, trung hạ áp, CNTT, kế hoạch sửa chữa lớn.

Sở dĩ EVNNPC lựa chọn tài chính kế toán – quản trị doanh nghiệp và kế hoạch là bước đầu tiên trong quá trình chuyển đổi số vì đây là hoạt động quan trọng, liên quan tới mọi khâu khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe tham luận một số nội dung về chuyển đổi số trong công tác An toàn tại EVNCPC, Vận hành toàn diện và các bài toán Chuyển đổi số tại EVNHANOI, Ứng dụng công nghệ số trong quản lý vận hành lưới truyền tải điện (EVNNPT), Thí điểm chuyển đổi số trong công tác quản lý tài sản, quản lý kỹ thuật tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn (EVNGENCO1), Xây dựng mô hình thông tin số 3D - Ứng dụng trong Quản lý thông tin tài sản trên PMIS  (EVNGENCO2), Xây dựng hệ thống quản lý ATTT (ISMS) và hệ thống quản lý dịch vụ CNTT (ITMS) tại EVNSPC, Giải pháp phòng chống mã độc chuyên dụng cho các hệ thống thông tin trọng yếu của EVNHCMC, Một số vấn đề về chuyển đổi nhận thức người dùng để nâng cao công tác ATTT tại EVNGENCO3, An ninh bảo mật cho làm việc từ xa (work from home) (EVNICT), Chuyển đổi số trong công tác điều độ HTĐ và đảm bảo ATTT cho hệ thống điều khiển và giám sát (EVNNLDC).

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã biểu dương nỗ lực của toàn thể CBCNV trong toàn EVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đóng góp vào thành công chung của Tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và bảo mật trong thời gian vừa qua. Để thực hiện chuyển đổi số thành công như Nghị quyết số 03-NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nêu, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu các đơn vị trong Tập đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ gồm: Xem xét rà soát và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động chi tiết về những nội dung công việc cần thực hiện trong quá trình chuyển đổi số; Khẩn trương thiết lập, vận hành hệ thống an toàn số và hạ tầng an ninh bảo mật đáp ứng yêu cầu trong công tác chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin; Đảm bảo nhân lực cho công tác chuyển đổi số và bảo mật công nghệ thông tin; Đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin, an ninh bảo mật cho hệ thống điện; Xây dựng tiêu chí đánh giá tính hiệu quả trong công tác chuyển đổi số…

Phương Anh – Ban TT.EVNNPC
 

Bình luận

;