Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đảng bộ PC Hòa Bình luôn gắn chặt công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ SXKD

Kể từ khi thành lập đến nay, với 30 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) và ngày càng phát triển vững mạnh. Có được điều đó, cũng là nhờ sự đóng góp to lớn của tổ chức Đảng. Từ nhiều năm qua, Đảng bộ Công ty luôn phát huy vai trò là đội ngũ tiên phong, lãnh đạo, định hướng các mặt hoạt động, đồng thời gắn chặt công tác xây dựng Đảng với thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao, qua đó, thể hiện rõ vai trò là hạt nhân chính trị của doanh nghiệp.

 PC11810

Ban chấp hành Đảng bộ PC Hoà Bình nhiệm kỳ 2020-2025

Là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, PC Hòa Bình có 11 phòng chức năng, 01 Trung tâm Điều khiển xa, 01 Đội sửa chữa hotline, 08 Điện lực trực thuộc và 01 Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế Hoà Bình giúp Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện mọi nhiệm vụ SXKD, với tổng số 686 CBCNV. Tính đến hết tháng 9/2021, Đảng bộ PC Hòa Bình có 126 Đảng viên sinh hoạt tại 13 Chi bộ trực thuộc. Với lực lượng vững mạnh chứa đựng nhiều trí tuệ ấy, Đảng bộ Công ty đã nỗ lực đưa thương hiệu ngành Điện Hòa Bình ngày càng phát triển, xây dựng niềm tin vững chắc trong lòng khách hàng và trở thành một trong những Đảng bộ lớn trong Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình.

Ông Lương Văn Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Từ một Chi bộ nhỏ và đã phải trải qua biết bao nhiêu gian khó, đến nay, tổ chức Đảng của Công ty đã phát triển thành Đảng bộ lớn mạnh với 126 Đảng viên sinh hoạt tại nhiều Chi bộ trực thuộc các huyện, thành phố trong tỉnh. Chính lực lượng lòng cốt này đã phát huy vai trò của Đảng, lãnh đạo, định hướng, phát động  phong trào thực hiện nhiệm vụ chính trị, SXKD theo tình hình thực tế của mỗi thời kỳ. Từ đó, góp phần đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiền thân là Sở Điện lực Hòa Bình với vỏn vẹn 01 TBA 110 kV, 04 trạm trung gian; 340,7 km đường dây trung thế; 70 km đường dây hạ thế; 59 TBA phân phối cấp điện cho 55/212 xã, phường, thị trấn với tỷ lệ cấp điện cho khách hàng đạt 38,8%, thì sau 30 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, PC Hòa Bình đã nỗ lực, chủ động thu xếp và huy động mọi nguồn vốn để phát triển lưới điện. Nhờ vậy mà đến nay, hệ thống điện do Công ty quản lý đã nâng tầm khi đạt 239,04 km đường dây và 07 TBA 110 kV với tổng công suất lắp đặt là 340 MVA; 2.757 km đường dây trung áp; 4.624,6 km đường dây hạ áp và 2.356 rạm biến áp phân phối, cấp điện cho 99,99% người dân trên địa bàn tỉnh. Tất cả hệ thống lưới điện do Công ty quản lý đều được đầu tư đồng bộ, áp dụng công nghệ thiết bị hiện đại, đảm bảo độ tin cậy và an toàn cao.

Trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ PC Hòa Bình luôn giữ vững mục tiêu: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Với mục tiêu đó, Đảng ủy đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ và Lãnh đạo Công ty cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, của Trung ương và của tỉnh Hòa Bình thành các chương trình, kế hoạch, xác định trọng tâm, trọng điểm mục tiêu công tác trong từng năm. Qua đó, đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng ủy đối với mọi hoạt động SXKD và dẫn dắt Công ty luôn đi đúng hướng. Đặc biệt, cũng chính nhờ sự chỉ dẫn đúng hướng của Đảng bộ mà trong suốt những năm qua, PC Hòa Bình đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, rất căn bản và được thể hiện trên các mặt sau đây:

 CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG:

Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo các phòng ban, đơn vị phấn đấu đẩy mạnh công tác SXKD để hoàn thành vượt định mức chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm đề ra thì Đảng bộ PC Hòa Bình còn luôn coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đặc biệt trong đó là đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cho cán bộ, đảng viên.

 PC21810

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ  thường xuyên tổ chức các hội nghị tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Những năm gần đây, Đảng đã tập trung đổi mới phương pháp tổ chức quán triệt và gắn việc quán triệt nghị quyết, chỉ thị với việc tổ chức thảo luận dân chủ; Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị nên đã tạo được sự đồng thuận, làm chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ đối với cán bộ, đảng viên. Theo đó, Chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Chỉ tị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về “một số vấn đề xây dựng đảng hiện nay”, cũng như Nghị quyết TW (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Hiện nay, Đảng bộ PC Hòa Bình tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được Đảng bộ Công ty quan tâm, lãnh đạo sâu sát bằng các kế hoạch cụ thể. Các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đều được đưa vào sinh hoạt thường kỳ của Đảng ủy; Lồng ghép việc học tập và làm theo Bác gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đến nay, công tác “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của PC Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện trong việc nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm công chức công vụ, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

 Ngoài ra, Đảng bộ còn thường xuyên chỉ đạo và tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Công ty để triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, quy chế, quy định mới gắn với việc cập nhật kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công chức, công vụ cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là những vấn đề phát sinh trong quà trình công tác, cũng như giải quyết kịp thời những vướng mắc; Đẩy mạnh và phát động các phong trào thi đua, biểu dương các điển hình tiên tiến nhằm tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, động viên tinh thần, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng yêu ngành, yêu nghề, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG:

Nhận thức rõ con người là yếu tố then chốt và quyết định trong mọi hoạt động, do vậy, trong những năm qua, để đáp ứng yêu câu của Đảng đối với sự phát triển của Công ty, Đảng bộ PC Hòa Bình luôn quan tâm, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Việc kiện toàn, phát triển hệ thống tổ chức đảng được gắn liền với việc kiện toàn phát triển bộ máy của Công ty. Trong suốt những năm qua, Đảng bộ PC Hòa Bình liên tục phát triển cả về lượng và chất. Đến nay, toàn Đảng bộ đã có 126 đảng viên. Hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành ngày càng nền nếp, khoa học và hiệu quả hơn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ban Chấp hành Đảng bộ ngày càng được nâng lên.

 PC31810

Đảng bộ PC Hoà Bình luôn coi trọng công tác phát triển Đảng viên trẻ

Cùng với đó, Đảng bộ PC Hòa Bình còn thường xuyên quan tâm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, luôn nắm vững và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, quan tâm đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, ban hành một số nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo đơn vị. Mọi chủ trương, biện pháp, quyết định vấn đề quan trọng của tổ chức Đảng đều được thảo luận công khai, dân chủ, tập trung trí tuệ và quyết định theo đa số. Nhờ làm tốt công tác đảng nên nhiều năm liền, Đảng bộ đều đạt tiêu chuẩn “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh”.

LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA NGÀNH

30 năm qua, Đảng bộ Công ty đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn lãnh đạo sâu sát, cụ thể việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Theo đó, Đảng bộ tập trung chỉ đạo xây dựng phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện, lập kế hoạch SXKD cho từng năm và kế hoạch SXKD theo từng giai đoạn. Việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong doanh nghiệp vững mạnh được triển khai thường xuyên vào các buổi họp giao ban hàng tuần, hàng tháng và trong các buổi họp sinh hoạt đảng thường kỳ của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy.

Đơn cử như từ năm 2020 tới nay , Công ty bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biễn phức tạp nên công tác quản lý, sản xuất gặp phải rất nhiều áp lực. Nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và bằng sự nỗ lực, cố gắng, quyết liệt trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp, PC Hòa Bình đã thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, vừa chủ động ứng phó với dịch bệnh để đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe cho người lao động. Theo đó, riêng năm 2020, tổng sản lượng điện thương phẩm của toàn Công ty đã đạt trên 01 tỷ kWh; Tỷ lệ tổn thất điện năng được kéo giảm; Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện được nâng cao; Công tác dịch vụ khách hàng có nhiều chuyển biến rõ rệt do vậy, PC Hòa Bình đã hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và được các cấp Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, cũng như Tổng công ty Điện lực miền Bắc ghi nhận, đánh giá cao.

 PC41810

Đảng uỷ PC Hoà Bình luôn quan tâm, sát sao trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC:

Bên cạnh việc việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, củng cố hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong toàn Đơn vị, Đảng bộ PC Hòa Bình cũng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên… với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng cơ quan đơn vị, cũng như các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh; Công tác tham mưu, phục vụ xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, viên chức và người lao động luôn được quan tâm, đảm bảo. 

 NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÁNG TỰ HÀO

Cùng với việc hoàn thành các mặt công tác trên, Đảng bộ PC Hòa Bình còn luôn làm tốt công tác an ninh, quốc phòng; Công tác quản lý, phối hợp với chuyên môn, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội… Nhờ đó, nhiều năm liền, Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình đánh giá là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Các Chi bộ trực thuộc luôn được đánh giá từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ Công ty đã được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Văn hóa doanh nghiệp và đưa PC Hòa Bình vững bước phát triển trên con đường hội nhập kinh tế trong thời kỳ mới.

Trần Thị Thuý Nga- PC Hoà Bình

;