Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực Hàm Yên (PC Tuyên Quang) hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

Điện lực Hàm Yên (PC Tuyên Quang) đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 trong việc cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục, tin cậy, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Năm 2021 trên địa bàn huyện Hàm Yên bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng tập thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Điện lực Hàm Yên vẫn luôn nỗ lực hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đề ra; Đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng tốt nhất; Giảm thời gian mất điện của khách hàng, giảm tổn thất điện năng.

1. HĐ tri ân khách hàng resize Hoạt động tri ân khách hàng tháng 12 năm 2021

Sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng bình quân năm đạt 11,49 %, điện năng tiết kiệm đạt trên 1,54 tiệu kWh/năm, tổn thất điện năng giảm 0,59 % so với cùng kỳ năm 2020 và thực hiện năm 2021 là 7,65 % đạt chỉ tiêu công ty giao, chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện dưới 5 ngày. Mở rộng, đa dạng hóa các hình thức thanh toán cho khách hàng với 03 ngân hàng, 02 nhà mạng viễn thông và tổ chức trung gian trên địa bàn huyện. Hoàn thành các nhiệm vụ được giao về công tác xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường.

2. LĐ đơn vị kiểm tra, kiểm soát hiện trường làm việc resize Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, kiểm soát an toàn lao động tại hiện trường

Năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chọn chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, với định hướng của EVNNPC và PC Tuyên Quang, Điện lực Hàm Yên hướng đến mục tiêu đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ; tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng. Trong năm, Điện lực Hàm Yên đã có 02 sáng kiến công nhận cấp công ty, 04 tác phẩm (01 bộ ảnh, 01 bài viết, 02 video clip) tham gia dự thi “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc”, 06 ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số trên Fanpage Đồng nghiệp EVN. Đặc biệ,t trong năm 2021 có “Sáng kiến cải tiến kết nối dữ liệu sóng RF của Modul công tơ đo xa PSMART thu thập qua DCU bằng biện pháp nối ăng ten ngoài của Modul công tơ” đã được Tổng công ty công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Để đạt được những kết quả nêu trên, Điện lực Hàm Yên đã đồng bộ triển khai các nhóm giải pháp như: Chủ động phân tích tình hình phụ tải, đánh giá khả năng cung cấp điện, tính toán phương thức vận hành tối ưu và đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời, đáp ứng nhu cầu phụ tải trên địa bàn huyện. Tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đưa các công trình đầu tư xây dựng điện vào vận hành; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành, kinh doanh - dịch vụ khách hàng. 

3. Ứng dụng đo dòng áp cuối nguồn ĐD hạ áp resize Ứng dụng kiểm tra dòng áp cuối nguồn đường dây hạ áp TBA phân phối

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và những dự đoán đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tới, Ban lãnh đạo Điện lực Hàm Yên đã xây dựng những mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ chủ yếu, cũng như đưa các giải pháp của kế hoạch đến năm 2025 nhằm đảm bảo đáp ứng cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng hiệu quả trong Sản xuất kinh doanh - Dịch vụ khách hàng, phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn huyện Hàm Yên./. 

Trần Quốc Thành – ĐL Hàm Yên, PC Tuyên Quang