Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

EVNNPC làm việc với PC Tuyên Quang về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Kinh Doanh – Dịch vụ khách hàng và công tác Đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế năm 2021

Chiều ngày 08 tháng 12 năm 2021 đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Tuyên Quang (PC Tuyên Quang) về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Kinh Doanh (SXKD) – Dịch vụ khách hàng và công tác Đầu tư xây dựng (ĐTXD) lưới điện trung hạ thế năm 2021. Tham gia buổi làm việc, về phía EVNNPC có ông Lê Văn Trang – Phó tổng Giám đốc EVNNPC, đại diện lãnh đạo Ban chuyên môn của EVNNPC: ông  Đỗ Văn Năm – Trưởng Ban kinh doanh, ông Nguyễn Văn Tin – Trưởng Ban Truyền thông, ông Nguyễn Trọng Phụng – Giám đốc Trung tâm chăm sóc khách hàng. Về phía PC Tuyên Quang có ông Hà Huy Tâm - Giám đốc PC Tuyên Quang, cùng Ban Giám đốc công ty và đại diện các phòng chức năng của công ty.

anh giam doc Tam Ông Hà Huy Tâm - Giám đốc PC Tuyên Quang báo cáo với Đoàn công tác của EVNNPC

Trong báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của PC Tuyên Quang, 11 tháng đầu năm 2021 và tình hình cung cấp điện, tình hình cấp điện, cải tạo sửa chữa lưới điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đối với chỉ tiêu SXKD năm 2021 của PC Tuyên Quang: Điện thương phẩm lũy kế 11 tháng thực hiện là 1.055,13 Tr.kWh so với kế hoạch giao là 89,42 %; Tỷ lệ Tổn thất điện năng thực hiện là 5,88 (%), đạt kế hoạch đề ra; Giá bán điện bình quân thực hiện là 1.800,08 (đ/kWh) vượt kế hoạch đề ra, Chỉ số tiếp cận điện năng 4,81 (ngày) vượt kế hoạch đề ra 2021; Tỷ lệ thu nộp tiền điện thực hiện là 105,32 (%), vượt kế hoạch; Năng suất lao động đạt kế hoạch đề ra.

Đối với công tác dịch vụ khách hàng trong 11 tháng đầu năm 2021, công ty đã tiếp nhận được 53.298 yêu cầu của khách hàng liên quan đến các dịch vụ điện được gửi qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng: Tỷ lệ quá hạn tiếp nhận phiếu 11 tháng đầu năm là 0,84 %, và tỷ lệ quá hạn xử lý phiếu 11 tháng đầu năm là 1,22%, thấp hơn với quy định của Tổng công ty. Ngoài ra tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền lũy kế 11 tháng là 57,54% vượt kế hoạch điều chỉnh của EVNNPC giao; Tỷ lệ tiền thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt thực hiện đạt 85,98%.

Đối với công tác đầu tư xây dựng PC Tuyên Quang đang được EVNNPC giao thực hiện tổng cộng 44 công trình trong kế hoạch ĐTXD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với tổng mức đầu tư 505,43 tỷ đồng. Công tác tối ưu hóa trong ĐTXD tính đến đến ngày 07/12/2021 đã thực hiện tổng số 83 gói thầu với tổng giá trị là 369,64 tỷ đồng, tiết kiệm được 21,012 tỷ, tỉ lệ tiết kiệm đạt 5,68%, các chỉ tiêu tối ưu hóa khác đều đạt và vượt 100% kế hoạch EVNNPC giao. Công tác giải ngân đến 07/12/2021 đã giải ngân 97,74 tỷ/143,59 tỷ đạt tỷ lệ 68,06 % kế hoạch EVNNPC giao, dự kiến hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch EVNNPC giao. Công tác Quyết toán các dự án hoàn thành đến ngày 07/12/2021, đã Quyết toán 26/22 công trình, đạt 118,8% kế hoạch EVNNPC giao.

Các Dự án do các Ban Quản lý dự án của Tổng công ty thực hiện: Dự án đường dây 110kV Tuyên Quang-Sơn Dương, quy mô 23,14 km đường dây 110kV mạch kép, với tổng mức đầu tư 110,6 tỷ đồng. Đã hoàn thành đóng điện tháng 9/2021; Dự án đường dây và TBA 110kV Na Hang, quy mô 0,125 km đường dây 110kV, 02 MBA, công suất 25MVA (giai đoạn I lắp đặt 01 MBA), với tổng mức đầu tư 53,787 tỷ. Kế hoạch hoàn thành đóng điện quý IV/2022 nhưng Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNNPC đã giao phấn đấu hoàn thành đóng điện trong tháng 5/2022; Dự án đường dây và TBA 110kV Sơn Nam, quy mô 19,89 km đường dây 110kV, 02 MBA, công suất 25MVA (giai đoạn I lắp đặt 01 MBA), với tổng mức đầu tư 187,32 tỷ đồng. Kế hoạch hoàn thành đóng điện quý II/2023 nhưng Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNNPC đã giao phấn đấu hoàn thành đóng điện trong quý IV/2022.

anh Sep Nam Ban9 Ông Đỗ Văn Năm – Trưởng ban Kinh doanh phát biểu

Ông Đỗ Văn Năm – Trưởng ban Kinh doanh ghi nhận báo cáo công tác kinh doanh thể hiện những nỗ lực cố gắng của PC Tuyên Quang năm 2021. Và trong tháng tri ân khách hàng, công ty sẽ phải triển khai các nội dung công việc đến hết tháng 1/2021, cung cấp thông tin tình hình vận hành khó khăn của lưới điện đến cho khách hàng công nghiệp để chủ động sản xuất; Với tình trạng điện áp thấp đề nghị khối kỹ thuật rà soát lại, để vận hành tối ưu cho khách hàng. Ông cũng đề nghị PC Tuyên Quang nghiên cứu kỹ Bộ chỉ tiêu kinh doanh dịch vụ khách hàng (giai đoạn 2021 -2025) sớm có phương án tính toán để giao cho các Điện lực triển khai. Ngoài ra ông cũng yêu cầu PC Tuyên Quang cần quản lý chặt việc cấp máy tính bảng, ghi chỉ số điện ở khu vực nông thôn. 

anh  Sep Tin ban TT Ông Nguyễn Văn Tin – Trưởng ban Truyền thông phát biểu

Ông Nguyễn Văn Tin – Trưởng ban Truyền thông ghi nhận và đánh giá cao công tác truyền thông 2021 của PC Tuyên Quang, đã bám sát chủ đề tháng năm của EVNNPC, Nghị Quyết 172 của Hội đồng thành viên (HĐTV) và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Nghị Quyết 139 của HĐTV. Để công tác truyền thông chuyển đổi số năm 2022 được tốt hơn và đề nghị Tuyên Quang chỉ đạo thực hiện kế hoạch bám sát chủ đề tháng năm của EVNNPC theo nghị quyết của HĐTV, tuyên truyền sâu rộng tới người sử dụng điện an toàn tiết kiệm với tiêu chí truyền thông đi trước một bước.

anh sep Tran PTGĐ EVNNPC dang anh bia Ông Lê Văn Trang – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo của PC Tuyên Quang và ý kiến phát biểu của các Ban chuyên môn của EVNNPC, ông Lê Văn Trang – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC đã ghi nhận và đánh giá cao các chỉ tiêu đã đạt và vượt chỉ tiêu hoàn thành của PC Tuyên Quang. Ông cũng nhấn mạnh công tác kinh doanh năm 2021 về tỷ lệ thu tiền không dùng tiền mặt, Ban Kinh doanh cần chú ý cân nhắc chỉ tiêu giao cho PC Tuyên quang cho phù hợp. Đối với công tơ điện tử, ông cũng đề nghị PC Tuyên Quang rà soát số lượng modem 2G báo về Ban kinh doanh để thay thế và dự phòng trước ngày 01 tháng 7 năm 2022; Đối với lĩnh vực Đầu tư xây dựng PC Tuyên Quang, ông cũng đánh giá việc thực hiện tiến độ tương đối tốt, tuy vậy PC Tuyên Quang cần chú ý khi đề xuất bổ sung các dự án, cần chắt lọc, sắp xếp thứ tự ưu tiên để EVNNPC cân đối.

Ngoài ra ông cũng đề nghị Lãnh đạo PC Tuyên Quang chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo cung cấp điện Tết dương lịch, Tết nguyên đán, cùng với đó công tác an toàn lao động đối với cán bộ công nhân viên, không được lơ là chủ quan nhất là trong những ngày cuối năm. Và ông cũng đánh giá PC Tuyên Quang là một tập thể đoàn kết, với những kết quả đã đạt được trong năm 2021 đơn vị bước sang năm 2022 sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ của EVNNPC giao./.

Trần Mạnh Hùng - PC Tuyên Quang