Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Hòa Bình tổ chức đào tạo cập nhật kiến thức ứng dụng CNTT theo vị trí chức danh năm 2022

Thực hiện Chương trình số 454/CTr-CNTT, ngày 11/3/2022 của Công ty Điện lực Hoà Bình về chương trình công tác công nghệ thông tin năm 2022. Từ ngày 28/6/2022 đến ngày 02/7/2022, Công ty Điện lực Hoà Bình phối hợp với Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc tổ chức khóa đào tạo cập nhật kiến thức ứng dụng CNTT theo vị trí chức danh công việc năm 2022, theo hình thức đào tạo tập trung với 491 lượt người tham dự tại 06 lớp đào tạo. Đợt đào tạo tập trung vào một số phân hệ của hệ thống CMIS (Phân hệ tổn thất, đo đếm, chỉ số, lập hóa đơn, quản lý hợp đồng, Báo cáo); BI, DR phụ tải và các hệ thống PMIS, GIS, QLMBA, OMS phục vụ công tác QLVH lưới điện.

ảnh 1 chỉnh

 Ông Nguyễn Ngọc Bình- Phó Giám đốc Công ty khai mạc lớp học

Phát biểu tại buổi khai mạc khóa đào tạo ông Nguyễn Ngọc Bình- Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình đã nhấn mạnh tầm quan trong của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác SXKD, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng và lĩnh vực kỹ thuật an toàn trong những năm gần đây của ngành Điện nói chung và Công ty Điện lực Hòa Bình nói riêng. Việc triển khai thực hiện đào tạo, bổ sung kiến thức CNTT nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng phục vụ trong công tác SXKD cho CBCNV theo từng vị trí chức danh công việc cần được thực hiện nghiêm túc, chất lượng và thường xuyên hàng năm. 

Trong quá trình học tập các học viên được các đồng chí giảng viên của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc tận tình giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn ứng dụng thực hành trên phần mềm và các học viên cũng đã có các trao đổi các vướng khi triển khai sử dụng, khai thác các hệ thống phần mềm dùng chung và đã được các giảng viên, các phòng chức năng tham gia giải đáp.

Kết thúc khóa đào tạo các học viên đã nắm bắt vận hành ứng dụng thuần thục các hệ thống phần mềm dùng chung. Với những nội dung đào tạo, bồi dưỡng trong chương trình,  giúp cho các học viên đáp ứng yêu cầu triển khai, khai thác và chuẩn hóa số liệu các phần hệ thống phần mềm dùng chung phục vụ công tác SXKD, QLVH lưới điện của đơn vị.

Đinh Thị Thanh Hương- PC Hòa Bình