Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Hưng Yên thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng điện năng

Theo chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngay từ đầu năm, PC Hưng Yên đề ra mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” theo đúng chủ đề năm được Tập đoàn, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. Công ty Điện lực Hưng Yên đã cơ bản cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ Chính trị, an ninh quốc phòng, sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đã đảm bảo điện phục vụ các ngày lễ, Tết, những ngày diễn ra kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV,và các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh. Để có được những kết quả đó, PC Hưng Yên đã chú trọng trong công tác nâng cấp, đầu tư, cải tạo lưới điện tỉnh nhà.

Ngay từ đầu năm Công ty chú trọng công tác đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện với mục tiêu đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định góp phần giảm tổn thất điện năng và nâng cao chất lượng lưới điện phục vụ nhân dân, khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. Công ty tổ chức triển khai thực hiện đầu tư kịp thời, hiệu quả theo thứ tự ưu tiên và sự cấp thiết như: Đảm bảo cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đầu tư cấp điện phục vụ mục đích an ninh, chính trị của địa phương và đầu tư cấp điện khách hàng sử dụng điện sản lượng lớn cho các khu dân cư, tái định cư trên địa bàn của tỉnh Hưng Yên. 

IMG_0004

Ông Ngô Thế Tuyển- Phó Giám đốc PC Hưng Yên kiểm tra trạm 110kV Kim Động 2 trước khi đóng điện

Các công trình đầu xây dựng hoàn thành đúng tiến độ đi vào vận hành sẽ đáp ứng được mục tiêu chống quá tải, từ đó sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy và an toàn cung cấp điện cho các phụ tải, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng trên đường dây và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, Công ty đã thực hiện thi công hoàn thành 14 dự án, đang thi công 21 dự án, với khối lượng là xây dựng mới 20,1km đường dây trung thế; 71 trạm biến áp (TBA)  phân phối với tổng công suất 20.700kVA; 20,57 km đường dây 0,4kV;  Cải tạo 2,47 km đường dây trung thế; 38,7 km ĐZ 0,4kV. 

Công ty đã hoàn thành đóng điện đường dây và TBA 110kV Kim Động 2 với quy mô xây dựng 2,5km đường dây 110kV mạch kép, dây dẫn AC300; xây dựng TBA 110kV công suất 2x63MVA giai đoạn 1 lắp 01 MBA; xây dựng hệ thống thu thập, giám sát, đo đếm và điều khiển từ xa cho phép kết nối, trao đổi với Trung tâm điều khiển xa khu vực, đảm bảo trạm biến áp đưa vận hành theo chế độ TBA điều khiển xa MBA 110kV điều động dự án. Các dự án này nhằm cung điện cho các khu, cụm công nghiệp, giảm bán kính cấp điện, tăng cường mạch vòng cho lưới điện trung áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực huyện Kim Động, Ân Thi.

Công ty đã hoàn thành đóng điện 06 dự án xây dựng các xuất tuyến sau các trạm biến áp 110kV Dị Sử, Kim Động 2, Như Quỳnh với quy mô xây dựng mới 16.75 km và cải tạo 13,2 km ĐZ trung thế đã đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định cho các khu công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Cùng với đó công ty tiếp tục xây dựng mới và cải tạo đường dây và TBA chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, giảm bán kính cấp điện, khắc phục tình trạng quá tải hiện nay và trong những năm tiếp theo; đồng thời nâng cao độ tin cậy, đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng điện năng cho các khách hàng sử dụng điện và cải thiện chỉ số cung cấp điện MAIFI, SAIFI, SAIDI.

Trong công tác sửa chữa thường xuyên lưới điện công ty đẩy mạnh thực hiện chỉnh trang lưới điện và hòm hộp công tơ được 28 hạng mục với 8,4 km và 6.190 hộp công tơ được chỉnh trang; cùng với đó là 25 hạng mục được khắc phục khiếm khuyết lưới điện; công tác chỉnh trang cáp viễn thông treo trên cột điện được thực hiện theo kế hoạch.

Theo ông Trương Công Diệm- Phó Giám đốc PC Hưng Yên cho biết: Trong thời gian tới, PC Hưng Yên sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp bứt phá trong công tác đầu tư xây dựng, hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng được giao. Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện phải đáp ứng đầy đủ và kịp thời với tốc độ tăng trưởng phụ tải của các huyện, thị xã, thành phố. Công ty đã lên kế hoạch tập trung chú trọng công tác đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2022-2023, tạo tiền đề cho giai đoạn 2024 – 2025 phục vụ các khu cụm công nghiệp lớn của tỉnh nhà. 

Huế Vũ - PC Hưng Yên