Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Phấn đấu để PC Tuyên Quang đứng trong Top 10 các đơn vị hàng đầu của EVNNPC

Ngày 13/4/2022 Công ty Điện lực Tuyên Quang (PC Tuyên Quang) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, kinh doanh sản xuất khác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến tất cả các điểm cầu các đơn vị trực thuộc. Chủ trì Hội nghị do ông Hà Huy Tâm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và ông Trần Xuân Hảo - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty; tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Phú Phượng và ông Phạm Văn Quang - Phó Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng chức năng Công ty, cán bộ công nhân viên (CBCNV) các phòng chức năng Công ty; Ban lãnh đạo và CBCNV tại các phòng, tổ, đội các đơn vị trực thuộc.

anh 1 Hoi nghi KĐVKH 2022 Ông Hà Huy Tâm - Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Hà Huy Tâm - Giám đốc Công ty yêu cầu các báo cáo, tham luận tại Hội nghị cần đi vào trực tiếp, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện. Ông đã chỉ đạo hội nghị với 8 nội dung để triển khai và định hướng trong công tác tham luận. Trong đó có việc cần lưu ý các Điện lực có liên quan trong việc chuyển lưới điện khu vực suối khoáng Mỹ Lâm từ Điện lực Yên Sơn về Điện lực Thành phố và phối hợp các phòng ban để có phương án tính toán điều chỉnh lại cho phù hợp.

anh 2 Hoi nghi KĐVKH 2022 Ông Đỗ Trường Giang – Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư báo cáo tổng kết công tác kinh doanh sản xuất khác và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị đã được lắng nghe những báo cáo rất chi tiết, chuyên sâu tổng kết năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 về lĩnh vực Kinh doanh và dịch vụ khách hàng, công tác kinh doanh sản xuất khác và báo cáo công tác truyền thông của các phòng chức năng Công ty. Hội nghị cũng được lắng nghe những tham luận về giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và duy trì ổn định công tác ghi chỉ số công tơ, áp giá bán điện do phòng Kinh doanh trình bày và các giải pháp nhằm nâng cao công tác chống tổn thất thương mại của phòng Kiểm tra giám sát và mua bán điện. 

anh 3 Hoi nghi KĐVKH 2022 Ông Trần Ngọc Thiện – Trưởng phòng Kinh doanh tham luận giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và duy trì ổn định công tác ghi chỉ số công tơ, áp giá bán điện 

Với tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc, phát huy cao nhất trí tuệ tập thể, dân chủ Hội nghị đã thược lắng nghe rất nhiều tham luận từ các điểm cầu Điện lực về các vấn đề rất được quan tâm như: Các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra giá bán điện và phương án triển khai thực hiện dịch vụ điện sau công tơ của Điện lực Thành phố;  giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát mua bán điện của Điện lực Sơn Dương; các giải pháp giúp nâng cao tỷ lệ thu tiền điện trong kỳ, tháng của Điện lực Yên Sơn; giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của Điện lực Chiêm Hóa; giải pháp thực hiện tốt công tác quản lý hệ thống đo đếm điện và công tác giám sát ghi chỉ số công tơ tại khu vực thuê dịch vụ hỗ trợ điện năng của Điện lực Na Hang và giải pháp nâng cao tỷ lệ đo xa sau trạm biến áp công cộng của Điện lực Hàm Yên.

Kết luận Hội nghị ông Hà Huy Tâm- Giám đốc Công ty đã nhất trí với các ý kiến chỉ đạo của Phó Giám đốc phụ trách cùng các tham luận liên quan đến công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, truyền thông và sản xuất khác, ông đánh giá cao các ý kiến tham luận, đặc biệt là những báo cáo liên quan đến về công tác sản xuất khác.

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 2022 và các năm tiếp theo ông Hà Huy Tâm - Giám đốc công ty có 6 chỉ đạo về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, kinh doanh sản xuất khác cho các phòng ban và các đơn vị:

Thứ nhất, là về nhiệm vụ chung các phòng ban đơn vị tiếp tục nghiên cứu và triển khai các định hướng đã được nêu trong hội nghị để thực hiện nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổng thể.

Thứ hai, là việc thực hiện các kế hoạch 2022 do Công ty và Tổng công ty giao phải đảm bảo hoàn thành hoặc vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Thứ ba, là phấn đấu tăng tỷ lệ đo xa bằng tỷ lệ chung của toàn Tổng công ty hoặc cao hơn, xiết chặt kỷ cương trong việc cung cấp dịch vụ điện, cấp điện mới. Kiểm tra rà soát để nâng cao chất lượng hệ thống đo đếm, ứng dụng công nghệ thông tin để giảm tổn thất điện năng, kiên quyết xử lý các trạm biến áp để tổn thất thương mại cao.

Thứ tư, là trong công tác thu nộp cần kiểm tra rà soát thanh quyết toán tiền điện tránh tổn thất tiền điện, đa dạng hóa các kênh thanh toán trong công tác thu nộp tiền điện, xây dựng kiện toàn hệ thống công tác kiểm tra giám sát mua bán điện từ công ty tới các Điện lực, xây dựng bổ sung các tiêu chí chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ năm, là công tác sản xuất khác cần nghiên cứu các tham luận từ đó lựa chọn các loại hình sản xuất khác có thế mạnh để đẩy mạnh phù hợp với tình hình.

Thứ sáu, chuyển lưới điện khu vực suối khoáng Mỹ Lâm từ Điện lực Yên Sơn về Điện lực thành phố Tuyên Quang.

Giám đốc Công ty cũng mong muốn toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đoàn kết một lòng, phấn đấu đưa Công ty Điện lực Tuyên Quang đứng trong top 10 đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc./.

Trần Hùng - PC Tuyên Quang