Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực Hồng Bàng (PC Hải Phòng) kiểm tra các TBA có tỉ lệ tổn thất cao trước mùa nắng nóng

Giảm tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) trên lưới điện là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành điện. Tổn thất điện năng trên hệ thống điện là lượng điện năng tiêu hao cho quá trình truyền tải và phân phối điện từ thanh cái các nhà máy điện qua hệ thống lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối đến các hộ sử dụng điện. 

Bước vào đầu mùa nắng nóng 2022, PC Hải Phòng đã nhanh chóng, khẩn trương kiểm tra các trạm biến áp có tỉ lệ tổn thất cao để có giải pháp cụ thể giảm tỉ lệ tổn thất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo đảm độ tin cậy cung cấp điện.

Để đảm bảo cung cấp điện hiệu quả và an toàn cho nhân dân trong mùa nắng nóng 2022, Điện lực Hồng Bàng (PC Hải Phòng) đã chủ động trong việc lập kế hoạch tăng cường kiểm tra các đường dây hạ thế và các trạm biến áp có tổn thất cao so với cùng kỳ năm 2021. Việc kiểm tra sử dụng điện các trạm biến áp (TBA) có tổn thất cao, khách hàng có sản lượng bất thường và có nguy cơ trộm cắp điện góp phần nhằm giảm tổn thất thương mại, truy thu sản lượng điện thất thoát do trộm cắp điện và đảm bảo vận hành an toàn lưới điện. 

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm sử dụng điện, Điện lực Hồng Bàng đã thực hiện tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đo đếm, bố trí cán bộ, nhân viên theo dõi, giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp lỗi kết nối dữ liệu; tổ chức thực hiện kiểm tra tuyến đường dây hạ thế, hộp công tơ 3 pha, 1 pha, vận hành tụ bù hạ thế, các điểm tiếp xúc, mối nối, tiếp địa lắp đặt, các vị trí cây đè vào đường điện… Định kỳ hàng tháng sẽ tính số liệu tổn thất sau khi các Đội kinh doanh dịch vụ gửi số liệu chốt số những TBA có tỉ lệ tổn thất cao. Đồng thời Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện sẽ tiến hành kiểm tra các khách hàng sử dụng điện (đặc biệt là các khách hàng sử dụng 3 pha) tại các TBA trên, phối hợp cùng với các Đội Kinh doanh dịch vụ kiểm tra mục đích sử dụng điện đề xuất áp giá bán điện theo đúng mục đích sử dụng điện thực tế của khách hàng.

hongbangkt 
Điện lực Hồng Bàng thường xuyên chỉ đạo kiểm tra tại các TBA có tổn thất cao và bất thường tại hiện trường cùng các đơn vị quản lý 

Mặt khác, Điện lực thành lập các tổ kiểm tra chuyên trách, thành viên tổ kiểm tra gồm các đơn vị Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Phòng Kinh doanh, Tổ Kiểm tra giám sát mua bán điện và các Đội Kinh doanh dịch vụ để tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện. Trong đó, đặc biệt chú trọng kiểm tra ban đêm tại các điểm tập trung đông người, đường dây sau công tơ có nguy cơ mất an toàn. Phối hợp cùng với các lực lượng như tổ dân phố, Hội phụ nữ, các phường…đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn, tiết kiệm điện cho khách hàng sử dụng điện theo đúng quy định.

Theo kế hoạch đề ra năm 2022, Điện lực Hồng Bàng đang tập trung đôn đốc, theo dõi kiểm tra toàn bộ 100 % các TBA có tỉ lệ tổn thất cao trên địa bàn quận theo kế hoạch phân bổ theo từng tháng. Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Điện lực cho biết: đơn vị sẽ tiếp tục duy trì đẩy mạnh công tác kiểm tra các TBA có tổn thất cao trong các tháng đặc biệt là trong các tháng nắng nóng có nhu cầu sử dụng điện cao. Đồng thời việc giảm tổn thất điện năng đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, cần rà soát lại với  những  đường dây và trạm biến áp hiện đang bị quá tải trên 100%, tập trung nhiệm vụ quản lý vận hành theo khu vực, rà soát, thống kê thiết bị lưới điện chất lượng thấp, tổn thất điện năng cao, có nguy cơ xảy ra sự cố để tăng cường theo dõi và lập kế hoạch thay thế. Và chắc chắn với những việc làm cụ thể như vậy, Điện lực Hồng Bàng sẽ đảm bảo được tỉ lệ tổn thất điện năng điện năng ở mức thấp nhất và hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Nguyễn Huyền Trang - PC Hải Phòng