Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công đoàn ngành Điện nở hoa kết đoàn

Bạn ơi, Tổ ấm Công đoàn
Chúng mình sum họp khi làm, khi chơi.
Cùng nhau gắn bó suốt đời
Công đoàn ngành Điện hát lời ca vang…
Yêu sao, tổ ấm công đoàn
Giúp nhau những lúc muôn vàn khó khăn.
Hiểu nhau nết ở nết ăn
Thương nhau hoàn cảnh tháng năm đỡ đần.
Nhắc nhau lao động chuyên cần
An toàn lao động, góp phần vui hơn.
Khi cần sẻ áo, nhường cơm
Tình thân đồng nghiệp sớm hôm đậm đà.
Công đoàn ngành Điện chúng ta
Đoàn viên phấn khởi nở hoa kết đoàn.
Điện về đẹp phố, đẹp làng
Có công sức của công đoàn hôm nay.

image003 1
Nguyễn Thị Phương Liên – Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thái Bình