Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Nhớ lời Bác dặn

Bác Hồ thăm nhà máy đèn

Bác Hồ đến thăm cán bộ, công nhân viên Nhà máy đèn Bờ Hồ ngày 21/12/1954

Cứ đến tháng mười hai

Là nhớ ngày truyền thống

Khi Bác Hồ còn sống

Người thăm nhà máy đèn

 

Nhớ mãi chiếc khăn len

Bác quàng ngày đông lạnh

Người ôn tồn căn dặn

Nhà máy của ta rồi

Các cô các chú ơi

Phải không ngừng phát triển.

 

Nhớ lời Người từ đó

Chúng con gắng ngày đêm

Đưa dòng điện tiến lên

Về vùng sâu, hải đảo

 

Năm nay nhiều gió bão

Dịch Covid triền miên

Điện lực vững niềm tin

Gắng kinh doanh hiệu quả.

 

Dịch vụ công trực tuyến

Tiện ích mạng không dây

Ứng dụng nhanh từng ngày

Tăng hài lòng hơn trước

 

Giờ đây khắp cả nước

Có điện lưới Quốc gia

Bán điện đến từng nhà

Giảm thời gian tiếp cận.

 

Nhớ lời Người căn dặn

Ngăn dòng lũ sông Đà

Con xây điện Sơn La

Tìm nguồn năng lượng sạch.

 

Giảm bớt than hóa thạch

Tăng nguồn điện mặt trời

Ánh điện sáng muôn nơi

Thỏa lòng dân ý Đảng

 

Nhớ ngày Bác Hồ đến

Nhớ ngày Người về thăm

Điện sáng tựa đêm rằng

Chúng con thầm dâng Bác.

 

 Bùi Hảo Trường- PC Thái Bình