Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Nữ nhi ngành Điện

baf61a1c55549a0ac345 Nữ công nhân Điện lực Na Rì - PC Bắc Kạn trong một phiên làm việc ngoài hiện trường

Chân ủng, áo cam, đội mũ vàng

Chẳng váy, chẳng guốc trông  nàng vẫn tươi.

Hỏi thăm cứ nhoẻn miệng cười

Trong đôi mắt ấy sáng ngời niềm tin.

Nữ nhi chân yếu tay mềm

Nhưng em tô vít, ốc, kìm kéo dây.

Xông pha phát tuyến chặt cây

Leo đồi, vượt suối, đường lầy vẫn đi.

Công nhân ngành Điện - nữ nhi

Dịu dàng, mạnh mẽ em thì cả hai.

Sẵn sàng sát cánh kề vai

Chung lòng, chung sức nối dài niềm tin.

 Nguyễn Thị Huệ - Bắc Kạn