Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Hà Giang: Cam kết thực hiện tốt phong trào Thi đua của Khối Doanh nghiệp Năng lượng, Viễn thông, Bảo hiểm tỉnh Hà Giang năm 2022

Chiều 5/4/2022 vừa qua, tại trụ sở Bưu điện tỉnh Hà Giang, Khối thi đua các doanh nghiệp Năng lượng - Viễn thông - Bảo hiểm (NL-VT-BH) tổ chức Hội nghị bàn giao Trưởng khối và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Khối thi đua các doanh nghiệp NL-VT-BH tỉnh Hà Giang gồm có 8 đơn vị: Công ty Điện lực  Hà Giang (PC Hà Giang), Công ty Xăng dầu Hà Giang, Công ty Bảo Việt Hà Giang, Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Hà Giang, Công ty Bảo hiểm Pjico Hà Giang, Bưu điện tỉnh Hà Giang, Viễn thông Hà Giang và Chi nhánh Viettel Hà Giang.

dda670038b2745791c36

Ông Bùi Minh Đại - Phó Giám đốc PC Hà Giang (ngồi ngoài cùng bên trái) cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua. 

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng chung bởi tác động của dịch bệnh COVID-19, nhưng các đơn vị trong Khối đã khắc phục khó khăn, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao của ngành dọc, vừa chung tay cùng các cấp, các ngành trên địa bàn tình trong công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của Chính phủ, của địa phương. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong khối đều đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch của từng ngành giao. Đặc biệt, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của PC Hà Giang với việc đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng và tham gia hỗ trợ công tác an sinh xã hội cảu địa phương.

b5cbfb58007cce22976d

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ của Khối thi đua.

Bước sang năm 2022, cùng với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội” do Chi nhánh Viettel Hà Giang (đơn vị trưởng khối năm 2022) phát động, PC Hà Giang đã cùng các đơn vị thành viên ký kết giao ước thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm của ngành giao.

Chung Chí Kiên - PC Hà Giang