Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Lạng Sơn vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn trao tặng Cờ thi đua năm 2021

Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn tổ chức, Công ty Điện lực Lạng Sơn (PC Lạng Sơn) vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao tặng Cờ thi đua vì đơn vị đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

trong khen thưởngÔng Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc PC Lạng Sơn nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh do ông Hồ Tiến Thiệu – Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao tặng.

Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua của tỉnh, của ngành phát động, nhận thức được tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công ty đã quan tâm chỉ đạo Đơn vị thực hiện công các Thi đua, Khen thưởng một cách tích cực, coi thi đua là một biện pháp quan trọng trong công tác quản lý, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. 

Xác định “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, ngay từ đầu năm 2021, Ban giám đốc Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Công đoàn phát động phong trào thi đua toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động nhằm động viên, khích lệ các tập thể và cán bộ công nhân viên - người lao động (CBCNV-NLĐ) trong toàn Công ty hăng hái tham gia lao động sản xuất với tinh thần tích cực, sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị được giao. Một số các chỉ tiêu như: Điện thương phẩm thực hiện đạt 812,98 triệu kWh, tăng trưởng 8,39% so với năm 2020 và đạt 100,2% so với kế hoạch giao; Giá bán điện bình quân đạt 1.887,86 đồng/kWh giờ tăng 43,69 đồng so với năm 2020; Tổn thất điện năng toàn Công ty: 7,43%, thấp hơn 0,24% so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, thấp hơn 0,98% so với năm 2020. Doanh thu đạt 1.543,8 tỷ tăng trưởng 11,5% so với với năm 2020, thu nộp tiền điện đạt 100%; Các chỉ tiêu suất sự cố giảm sâu so với cùng kỳ 2020, Số vụ sự cố năm 2021 là 322 vụ, giảm 210 vụ so với năm 2020.

Về công tác đầu tư xây dựng: Công ty triển khai 26 danh mục đầu tư xây dựng, với tổng mức đầu tư trên 347 tỷ đồng để đầu tư cải tạo, tăng năng lực vận hành lưới điện đảm bảo cấp điện trên địa bàn. Bên cạnh đó, để có thể cấp điện cho bà con trước Tết Nguyên đán năm 2022, Công ty đã khẩn trương thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020 - phân kỳ năm 2021 tại 55 thôn bản, 15 xã thuộc 8 huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Đình lập, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Tràng Định, tổng mức đầu tư: 141,748 tỷ đồng, sau hơn 2 tháng khẩn trương thi công, công trình đã hoàn thành đúng theo tiến độ, đóng điện trước ngày 31/12/2021, có thêm 2.024 hộ dân được cấp điện đến tủ bảng điện trong nhà. Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 122/181 xã đạt tiêu chí điện nông thôn và 100% số xã có điện, với 98,91% số hộ dân có điện (196.371/198.533 hộ dân), trong đó số hộ dân nông thôn sử dụng điện lưới quốc gia là 98,56% (147.991/150.148 hộ dân). Cùng với đó, PC Lạng Sơn thực hiện nộp thuế vào ngân sách nhà nước 22,3 tỷ đồng đầy đủ theo đúng quy định; Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV-NLĐ. Đồng thời, thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ 100%.

Đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 là nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp các ngành địa phương và sự tạo điều kiện về nguồn lực của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn đã luôn chủ động chỉ đạo sát sao kịp thời, kiên quyết toàn diện, toàn thể CNV-NLĐ đã phát huy được sức mạnh tập thể, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành “mục tiêu kép” vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 được tỉnh cũng như Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

Trương Thị Thúy – PC Lạng Sơn