Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Thơ "Tự Hào Ngành Điện"

Điện năng nguồn lực rất cần

Đi vào đời sống thiện thân mọi nhà

Động lực phát triển quốc gia

Vai trò “đi trước” tạo đà móng xây

Vinh quang ngành điện hôm nay

Trách nhiệm to lớn hàng ngày đặt ra

Quản lý, quản trị, đi ca

Kinh doanh, dịch vụ, kiểm tra, bảo trì

Quy trình, kế hoạch, pháp quy

Luôn rèn, luyện nhớ, kiên trì đổi trao

Phòng ngừa, khắc phục, nhắc nhau

Áp dụng công nghệ đón đầu văn minh

Tự hào được khoác trên mình

Lô - gô ngành điện dáng hình ngôi sao

Mục tiêu liên tục, an toàn

Vì dân phục vụ ngập tràn niềm vui.

                                                                  

Nguyễn Thị Ngọc Luyến - PC Hải Phòng