Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Thương anh! Người thợ điện
Nhà đài dự báo có mưa
Anh đi sửa điện qua trưa không về
Mưa về gió lạnh tái tê
Thương anh vất vả, đừng về mưa ơi
Nếu mà mưa có ghé chơi
Đừng chọn những lúc anh tôi đang làm
Bởi vì nghề điện gian nan
Ngày đêm vất vả đâu nhàn như mưa
Suất cơm vội lúc giữa trưa
Sẵn tàu lá cọ anh đưa ra ngồi
Ăn xong chẳng kịp nghỉ ngơi
Hành trang chuẩn bị nhanh rồi lại đi
Em thương anh lính nhiều khi
Hy sinh vất vả, xá chi anh cười
Vì niềm tin đó em ơi
Điện về sáng tỏ nơi nơi anh mừng.

Phạm Quyên- PC Yên Bái
 

;