Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Hưng Yên 27 năm vươn tới thành công, vì sự nghiệp “Thắp sáng niềm tin”

Công ty Điện lực Hưng Yên (tiền thân là Điện lực Hưng Yên) được thành lập ngày 14/3/1997, trên cơ sở tách ra từ Điện lực Hải Hưng và là một trong 27 Điện lực thành viên của Công ty Điện lực 1 (nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc). Lúc mới được thành lập, Công ty chỉ có 14 đơn vị trực thuộc, với tổng số 239 CBCNV. Đến năm 2023 toàn Công ty có 845 lao động, quy mô nguồn điện và lưới điện đã phát triển vượt bậc. Điều đó cho thấy sự phát triển, có thành công và sự trường thành theo thời gian.

Trong giai đầu thành lập, Điện lực Hưng Yên phải đối mặt với nhiều khó khăn do nền kinh tế trong tỉnh phát triển chậm, thiếu vốn để đầu tư các dự án công trình điện, tỷ lệ tổn thất điện năng cao, sản lượng điện thương phẩm đạt thấp do các khu công nghiệp chưa phát triển. Cơ sở hạ tầng lưới điện còn ở mức xuất phát điểm thấp: Toàn tỉnh chỉ có 01 trạm biến áp 110kV Phố Cao công suất 50.000kVA; 06 TBA trung gian 35/10(6) kV với tổng công suất đặt 15.700kVA; với 631,6 km đường dây trung áp và 545 TBA phân phối với tổng công suất đặt 141.545kVA. Nguồn điện của Hưng Yên lúc đó còn phải phụ thuộc nhiều vào việc cấp điện từ Hải Dương, Thái Bình và Hà Nội.

Năm 1997 sản lượng điện thương phẩm chỉ đạt hơn 107 triệu kWh, tổn thất điện năng còn rất cao (15,45%), doanh thu chỉ đạt trên 50 tỷ đồng, với 4.682 khách hàng. Trong điều kiện vô cùng khó khăn do vừa phải sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức, vừa phải xây dựng củng cố cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ SXKD như­ng nhờ có sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Công ty Điện lực 1, sự phối hợp giúp đỡ của các Sở, Ban, ngành, các địa phương trong tỉnh, cùng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV nên đơn vị đã sớm khắc phục được khó khăn, ổn định sản xuất và từng bước đi lên.

Đến tháng 6 năm 2010, thực hiện Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động theo chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Điện lực Hưng Yên được chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ- Công ty con, và được đổi tên là Công ty Điện lực Hưng Yên.

Trải qua gần 27 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã tranh thủ, phát huy mọi nguồn lực, tập trung phát triển hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đến nay, Công ty Điện lực Hưng Yên đang cung cấp điện cho gần 470 nghìn khách hàng, quản lý vận hành hơn 2.104,59 km đường dây trung thế, 2.531 trạm biến áp (TBA), và 7.019,26 km đường dây hạ thế. Với khối lượng quản lý khá lớn thì đây là lợi thế để PC Hưng Yên phát triển các loại hình dịch vụ quản lý vận hành đường dây, trạm biến áp (TBA) và sửa chữa công trình điện của khách hàng; trong khi đa số các khách hàng có TBA chuyên dùng không đủ điều kiện về nhân lực để tự vận hành, quản lý theo đúng quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý vận hành hệ thống điện.

Đến nay, năm 2022 sản lượng điện thương phẩm Công ty đạt 5,43 tỷ kWh; sản lượng điện thương phẩm của Công ty lũy kế 9 tháng năm 2023 đạt 4,07 tỷ kWh, đạt 73% kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (NPC) giao (5,575 tỷ kWh) và tăng 0,88% so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ số tiếp cận điện năng lũy kế 9 tháng Công ty đạt 3,72 ngày. Tính đến 30/9/2023, Công ty Điện lực Hưng Yên đang quản lý bán điện cho 469.716 khách hàng; tỷ lệ tổn thất điện năng lũy kế 9 tháng là 3,10%. Giá bán điện bình quân lũy kế 9 tháng năm 2023 đạt 1.844,05 đ/kWh, vượt 7,81 đ/kWh so với kế hoạch NPC giao (1.836,24 đ/kWh) và tăng 51,21 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ thu, nộp tiền điện 9 tháng Công ty đạt 100,07%; tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt của Công ty đạt 99,28%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 100%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 đạt 100%.

939a588cb06d66333f7c

Trong quá trình xây dựng và phát triển, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Điện, Công ty Điện lực Hưng Yên kịp thời kiện toàn tổ chức, phát triển nguồn nhân lực. Đến nay, Công ty Điện lực Hưng Yên đã có trên 845 CNVC- LĐ làm việc tại 23 đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đảm bảo đáp ứng được khối lượng công việc SXKD của đơn vị và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Năm 2023 (Tính đến 30/6/2023): Số lao động thực tế của PC Hưng Yên 845 lao động, trong đó: lao động SXKD điện: 824 lao động, lao động SXKD khác: 21 lao động. Lao động sử dụng bình quân 837 lao động, trong đó: lao động SXKD điện sử dụng bình quân: 815 lao động. Lao động định biên 898 lao động. Sử dụng lao động thực tế so với định biên đạt 91,75%. Cơ cấu lao động: (theo giới tính, tuổi đời, trình độ đào tạo), đến năm 2023 (Tính đến 30/6/2023): lao động nam 636 người, chiếm tỷ lệ 75,3%; lao động nữ 209 người, chiếm tỷ lệ 24,7%. Tuổi đời bình quân 40,16 tuổi. Trình độ đào tạo: Đại học và trên Đại học 446 người; Cao đẳng, trung cấp và công nhân kỹ thuật 399 người. 

Việc tiếp nhận và bán điện trực tiếp tới từng hộ dân nông thôn đã giúp nhân dân trong tỉnh được sử dụng điện an toàn, ổn định và hưởng giá bán điện theo quy định của Chính phủ. Qua đó, đã góp phần không nhỏ vào đảm bảo an sinh xã hội và trật tự an ninh khu vực nông thôn; tích cực đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện, nâng cao chất lượng điện và giảm tỷ lệ tổn thất điện năng. Đặc biệt, Công ty đã chú trọng đầu tư, nâng cấp tối thiểu toàn bộ hệ thống lưới điện nông thôn sau tiếp nhận để đáp ứng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Hiện nay các xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đều đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn.

Công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao dịch vụ khách hàng được đẩy mạnh. Với sứ mệnh "thắp sáng niềm tin", trong thời gian qua, Công ty  đã không ngừng nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Mọi hoạt động trong kinh doanh điện đều hướng tới khách hàng với mục tiêu để Khách hàng: Dễ tiếp cận, dễ tham gia và dễ giám sát dịch vụ. Qua tổng đài CSKH 19006769, qua trang thông tin điện tử của công ty, và qua các phòng giao dịch với đội ngũ giao dịch viên chuyên nghiệp, Công ty đã cung cấp đầy đủ các thông tin về giá bán điện, cẩm nang sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, các thông tin ngừng, giảm cung cấp điện và giải quyết kịp thời các yêu cầu về điện, các ý kiến, thắc mắc của khách hàng.... Hàng năm công ty tổ chức hội nghị khách hàng sử dụng điện, tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, nhân dân, tiếp thu những phản ánh, góp ý, qua đó xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm hoàn thiện, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ.

Với phương châm không ngừng đẩy mạnh việc đưa khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động. Công ty Điện lực Hưng Yên đã triển khai thành công hóa đơn tiền điện điện tử và đang nỗ lực triển khai thêm các hình thức thanh toán tiền điện tử như: ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, thẻ ATM, website, mobile banking, internet banking... thông qua các ngân hàng. Hiện nay Công ty đã phối hợp với các ngân hàng và các tổ chức trung gian để triển khai các dịch vụ này. Bên cạnh đó, Công ty đã triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa cũng như hệ thống thu thập dữ liệu giám sát từ xa nhằm từng bước hiện đại hóa phương thức ghi chỉ số công tơ nâng cao năng suất lao động và giám sát các thông số vận hành lưới điện; lắp đặt các thiết bị báo sự cố trên đường dây, qua đó giảm thời gian xử lý sự cố cho khách hàng; Lắp đặt thiết bị giám sát đóng cắt từ xa tại các máy cắt Recloser trên lưới điện; Đặc biệt, Công ty đã quyết tâm đầu tư camera nhiệt đáp ứng yêu cầu kiểm tra phát hiện chính xác các điểm phát nhiệt trên lưới điện để xử lý sớm, giảm sự cố. Công ty đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để sớm đưa Trung tâm điều khiển xa vào hoạt động.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh được Công ty đặc biệt quan tâm. Từ lúc chỉ có 37 Đảng viên thuộc chi bộ cơ sở ngày đầu thành lập, đến nay, Công ty đã có 01 Đảng bộ cơ sở với 14 chi bộ trực thuộc và 9 chi bộ cơ sở tại các huyện, thị xã thành phố với trên 400 đảng viên. Sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ngày càng đ­ược nâng cao. Tổ chức và hoạt động của các đoàn thể nh­ư Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh luôn đ­ược quan tâm xây dựng và đã phát huy hiệu quả tích cực.

Những năm gần đây, Công ty đã cơ bản nhận được sự chia sẻ của cộng đồng và sự đồng thuận cao trong xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng lưới điện. Từ đó Công ty đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu điện cho cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Các dịch vụ về điện đảm bảo chất lượng, thời gian tiếp cận điện năng được rút ngắn, thủ tục đơn giản.

Cùng với hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Công ty cũng dành sự ưu tiên quan tâm tới việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo quản lý; ưu tiên hàng đầu là nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên; hoàn thiện hệ thống các quy chế về cán bộ, tiền lương, tài chính, đào tạo, tuyển dụng, thi đua khen thưởng, đặc biệt là thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

PC Hưng Yên