Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Triển khai công trình “Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Hoành Bồ - Giếng Đáy, tỉnh Quảng Ninh”

Vừa qua, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã triển khai thi công công trình: “Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Hoành Bồ - Giếng Đáy, tỉnh Quảng Ninh”. Dự án có tổng mức đầu tư trên 54 tỷ đồng thuộc công trình năng lượng cấp II nhóm C - do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực tiếp quản lý và điều hành.

Dự án được xây dựng trên tuyến đường dây 110kV hiện hữu và trong TBA 220kV Hoành Bồ, TBA 110kV Cái Dăm, TBA 110kV Cái Lân, TBA 110kV Giếng Đáy với quy mô: Cải tạo, nâng tiết diện dây dẫn đường dây 110kV Hoành Bồ - Giếng Đáy từ dây dẫn ACSR 240 lên sử dụng dây dẫn ACSR 400 (hoặc tương đương) chiều dài khoảng 11,73km (trong đó: 11,6km mạch kép và 137,6m mạch đơn), đồng bộ phía 110kV. Nhà thầu Công ty Dịch vụ điện lực miền Bắc tổ chức tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và tư vấn lập TKBVTC - DT. 

HB-QN

Dự án được thực hiện với mục tiêu chống đầy tải, quá tải cho đường dây 110kV Hoành Bồ - Giếng Đáy trong giai đoạn 2021 - 2025; Nâng cao độ ổn định cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải cho thành phố Hạ Long và khu vực lân cận. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Dự án khi đi vào hoạt động sẽ giúp hoàn thiện hệ thống lưới điện, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016- 2025 có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công thương phê duyệt, phục vụ phát triển kinh doanh của NPC. 

Đây cũng là hoạt động thiết thực của đơn vị lập thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022).

Mai Hương-BA2