Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769
Đổi mới - Chuyên nghiệp
Hành động - Hiệu quả
Nguồn năng lượng
bền vững
Vì nim tin
của bạn
Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối điện năng, kinh doanh công nghệ thông tin và một số lĩnh vực kinh doanh sản xuất khác trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc.
Về chúng tôi

Hoàn thiện cổng thông tin điện tử EVNNPC – đáp ứng công tác quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.