Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Giới thiệu

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối điện năng, kinh doanh công nghệ thông tin và các lĩnh vực kinh doanh sản xuất khác trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc. EVNNPC không ngừng đổi mới, phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, bền bỉ đưa dòng điện đến các vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng cho đất nước thực hiện trọn vẹn sứ mệnh “đi trước một bước”, xứng đáng với niềm tin của nhân dân và trọng trách Đảng và Nhà nước giao phó góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện tốt vai trò chủ đạo của một ngành kinh tế mũi nhọn trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.