Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

CBCNV các đơn vị của EVN khắc phục hậu quả bão, mưa lũ năm 2020

Công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk xử lý sự cố do ảnh hưởng bão số 9, nhánh rẽ Tam Mỹ - XT 478KHA, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ảnh chụp ngày 30/10/2020. Tác giả: Nguyễn Ngô Bảo Ngọc - EVNCPC

Công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk xử lý sự cố do ảnh hưởng bão số 9, nhánh rẽ Tam Mỹ - XT 478KHA, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ảnh chụp ngày 30/10/2020. Tác giả: Nguyễn Ngô Bảo Ngọc - EVNCPC

Công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk xử lý sự cố do ảnh hưởng bão số 9, nhánh rẽ Tam Mỹ - XT 478KHA, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ảnh chụp ngày 30/10/2020. Tác giả: Nguyễn Ngô Bảo Ngọc - EVNCPC

Công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk xử lý sự cố do ảnh hưởng bão số 9, nhánh rẽ Tam Mỹ - XT 478KHA, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ảnh chụp ngày 30/10/2020. Tác giả: Nguyễn Ngô Bảo Ngọc - EVNCPC

Công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk xử lý sự cố do ảnh hưởng bão số 9, đường dây 478 Trạm 110kV Kỳ Hà cấp điện cho sân bay Chu Lai, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ảnh chụp ngày 30/10/2020. Tác giả: Nguyễn Ngô Bảo Ngọc - EVNCPC

Công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk xử lý sự cố do ảnh hưởng bão số 9, đường dây 478 Trạm 110kV Kỳ Hà cấp điện cho sân bay Chu Lai, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ảnh chụp ngày 30/10/2020. Tác giả: Nguyễn Ngô Bảo Ngọc - EVNCPC

Công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk xử lý sự cố do ảnh hưởng bão số 9, đường dây 478 Trạm 110kV Kỳ Hà cấp điện cho sân bay Chu Lai, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ảnh chụp ngày 30/10/2020. Tác giả: Nguyễn Ngô Bảo Ngọc - EVNCPC

Công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk xử lý sự cố do ảnh hưởng bão số 9, đường dây 478 Trạm 110kV Kỳ Hà cấp điện cho sân bay Chu Lai, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ảnh chụp ngày 30/10/2020. Tác giả: Nguyễn Ngô Bảo Ngọc - EVNCPC

Các ngày 2 – 3/11/2020, công nhân Điện lực Khe Sanh – Công ty Điện lực Quảng Trị xử lý sự cố lưới điện trên đèo Sa Mù để cấp điện lại cho 2 xã Hướng Việt và Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong điều kiện đèo Sa Mù bị sạt lở do mưa lũ. Tác giả

Các ngày 2 – 3/11/2020, công nhân Điện lực Khe Sanh – Công ty Điện lực Quảng Trị xử lý sự cố lưới điện trên đèo Sa Mù để cấp điện lại cho 2 xã Hướng Việt và Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong điều kiện đèo Sa Mù bị sạt lở do mưa lũ. Tác giả

Các ngày 2 – 3/11/2020, công nhân Điện lực Khe Sanh – Công ty Điện lực Quảng Trị xử lý sự cố lưới điện trên đèo Sa Mù để cấp điện lại cho 2 xã Hướng Việt và Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong điều kiện đèo Sa Mù bị sạt lở do mưa lũ. Tác giả

Các ngày 2 – 3/11/2020, công nhân Điện lực Khe Sanh – Công ty Điện lực Quảng Trị xử lý sự cố lưới điện trên đèo Sa Mù để cấp điện lại cho 2 xã Hướng Việt và Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong điều kiện đèo Sa Mù bị sạt lở do mưa lũ. Tác giả

Công nhân Công ty Điện lực Đắk Nông dựng trụ điện lên bằng tó 3 chân, khắc phục sự cố sau bão số 9 ở xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh chụp ngày 30/10/2020. Tác giả: Nguyễn Văn Lụa - EVNCPC

Công nhân Công ty Điện lực Đắk Nông dựng trụ điện lên bằng tó 3 chân, khắc phục sự cố sau bão số 9 ở xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh chụp ngày 30/10/2020. Tác giả: Nguyễn Văn Lụa - EVNCPC

Công nhân Công ty Điện lực Đắk Nông hỗ trợ khắc phục sự cố sau bão số 9 tại xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh chụp ngày 30/10/2020. Tác giả: Nguyễn Văn Lụa - EVNCPC

Công nhân Công ty Điện lực Đắk Nông hỗ trợ khắc phục sự cố sau bão số 9 tại xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh chụp ngày 30/10/2020. Tác giả: Nguyễn Văn Lụa - EVNCPC

Trong các ngày từ 31/10 – 4/11/2020, đội hỗ trợ của Công ty Truyền tải điện 3 đã tới xử lý sự cố đường dây 110kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa bị đứt do ảnh hưởng bão số 9, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Hồng Việt – PTC3

Trong các ngày từ 31/10 – 4/11/2020, đội hỗ trợ của Công ty Truyền tải điện 3 đã tới xử lý sự cố đường dây 110kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa bị đứt do ảnh hưởng bão số 9, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Hồng Việt – PTC3

Trong các ngày từ 31/10 – 4/11/2020, đội hỗ trợ của Công ty Truyền tải điện 3 đã tới xử lý sự cố đường dây 110kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa bị đứt do ảnh hưởng bão số 9, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Hồng Việt - PTC3

Trong các ngày từ 31/10 – 4/11/2020, đội hỗ trợ của Công ty Truyền tải điện 3 đã tới xử lý sự cố đường dây 110kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa bị đứt do ảnh hưởng bão số 9, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Hồng Việt - PTC3

Trong các ngày từ 31/10 – 4/11/2020, đội hỗ trợ của Công ty Truyền tải điện 3 đã tới xử lý sự cố đường dây 110kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa bị đứt do ảnh hưởng bão số 9, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Hồng Việt - PTC3

Trong các ngày từ 31/10 – 4/11/2020, đội hỗ trợ của Công ty Truyền tải điện 3 đã tới xử lý sự cố đường dây 110kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa bị đứt do ảnh hưởng bão số 9, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Hồng Việt - PTC3

Bữa trưa vội vàng của đội xung kích Công ty Điện lực Lâm Đồng, khi hỗ trợ xử lý sự cố điện do ảnh hưởng bão số 9 tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.   Ảnh chụp ngày 31/10/2020. Tác giả: Bùi Tuấn Minh – EVNSPC

Bữa trưa vội vàng của đội xung kích Công ty Điện lực Lâm Đồng, khi hỗ trợ xử lý sự cố điện do ảnh hưởng bão số 9 tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ảnh chụp ngày 31/10/2020. Tác giả: Bùi Tuấn Minh – EVNSPC

Đội xung kích Công ty CP Điện lực Khánh Hòa xử lý sự cố xuất tuyến 470 Bình Nguyên tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh chụp ngày 1/11/2020. Tác giả: Trương Quang Huy - EVNCPC

Đội xung kích Công ty CP Điện lực Khánh Hòa xử lý sự cố xuất tuyến 470 Bình Nguyên tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh chụp ngày 1/11/2020. Tác giả: Trương Quang Huy - EVNCPC

Anh Đinh Công Thái – Công nhân Điện lực TP Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) và anh Phan Hữu Văn – Công nhân Điện lực Phú Hoà (PC Phú Yên) kéo dây vượt sông tại xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Ảnh chụp ngày 2/11/2020. Tác giả: Nguyễn Tuân – EVNCPC

Anh Đinh Công Thái – Công nhân Điện lực TP Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) và anh Phan Hữu Văn – Công nhân Điện lực Phú Hoà (PC Phú Yên) kéo dây vượt sông tại xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Ảnh chụp ngày 2/11/2020. Tác giả: Nguyễn Tuân – EVNCPC

Công nhân Công ty Điện lực Hà Tĩnh vận chuyển vật tư thiết bị trong đợt mưa lũ lịch sử. Ảnh chụp ngày 20/10/2020. Tác giả: Cao Thị Phương Thảo - EVNNPC

Công nhân Công ty Điện lực Hà Tĩnh vận chuyển vật tư thiết bị trong đợt mưa lũ lịch sử. Ảnh chụp ngày 20/10/2020. Tác giả: Cao Thị Phương Thảo - EVNNPC

Công nhân Công ty Điện lực Đăk Nông vận chuyển thiết bị để xử lý trụ điện bị đổ do bão số 9, tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh,  tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh chụp ngày 4/11/2020. Ảnh: Hà Huy Hùng - EVNCPC

Công nhân Công ty Điện lực Đăk Nông vận chuyển thiết bị để xử lý trụ điện bị đổ do bão số 9, tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh chụp ngày 4/11/2020. Ảnh: Hà Huy Hùng - EVNCPC

Công nhân Công ty Điện lực Đăk Nông vận chuyển thiết bị máy cắt để xử lý thay lại máy cắt đường dây 471TP bị hư hỏng do ảnh hưởng bão số 9, tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh,  tỉnh Quãng Ngãi. Ảnh chụp ngày 30/10/2020. Tác giả: Trần Công Hiệu - EVNCPC

Công nhân Công ty Điện lực Đăk Nông vận chuyển thiết bị máy cắt để xử lý thay lại máy cắt đường dây 471TP bị hư hỏng do ảnh hưởng bão số 9, tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quãng Ngãi. Ảnh chụp ngày 30/10/2020. Tác giả: Trần Công Hiệu - EVNCPC

Không quản tối muộn, công nhân Nguyễn Trường Thọ (Điện lực Thành phố Quảng Ngãi) tiếp tục công việc thay lèo cột 44 XT 473/110kV Quảng Phú, tại Quảng Ngãi. Ảnh chụp ngày 2/11/2020. Tác giả: Nguyễn Tuân - EVNCPC

Không quản tối muộn, công nhân Nguyễn Trường Thọ (Điện lực Thành phố Quảng Ngãi) tiếp tục công việc thay lèo cột 44 XT 473/110kV Quảng Phú, tại Quảng Ngãi. Ảnh chụp ngày 2/11/2020. Tác giả: Nguyễn Tuân - EVNCPC

Công nhân Điện lực Thành phố Quảng Ngãi kéo dây, dựng lại trụ điện tại xã Tịnh Hoà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Ảnh chụp ngày 2/11/2020. Tác giả: Nguyễn Tuân - EVNCPC

Công nhân Điện lực Thành phố Quảng Ngãi kéo dây, dựng lại trụ điện tại xã Tịnh Hoà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Ảnh chụp ngày 2/11/2020. Tác giả: Nguyễn Tuân - EVNCPC

Công nhân Trần Việt Khánh (Công ty Điện lực Quảng Trị) cùng các đồng nghiệp dựng cột sắt dã chiến tại vị trí 11 đường dây 22kV xuất tuyến 478 TPH, do Điện lực Sơn Tịnh – Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý vận hành. Ảnh chụp ngày 31/10/2020. Tác giả: Lê M

Công nhân Trần Việt Khánh (Công ty Điện lực Quảng Trị) cùng các đồng nghiệp dựng cột sắt dã chiến tại vị trí 11 đường dây 22kV xuất tuyến 478 TPH, do Điện lực Sơn Tịnh – Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý vận hành. Ảnh chụp ngày 31/10/2020. Tác giả: Lê M

Nhóm công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị dựng cột sắt dã chiến tại vị trí 11 đường dây 22kV xuất tuyến 478 TPH, do Điện lực Sơn Tịnh – Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý vận hành. Ảnh chụp ngày 31/10/2020. Tác giả: Lê Minh Thành - EVNCPC

Nhóm công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị dựng cột sắt dã chiến tại vị trí 11 đường dây 22kV xuất tuyến 478 TPH, do Điện lực Sơn Tịnh – Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý vận hành. Ảnh chụp ngày 31/10/2020. Tác giả: Lê Minh Thành - EVNCPC

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị thực hiện thay sứ, đấu lèo, kéo lại dây dẫn tại vị trí 181/2 đường dây 22kV xuất tuyến 478 TPH do Điện lực Sơn Tịnh – Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý vận hành. Ảnh chụp ngày 1/11/2020. Tác giả: Lê Minh Thành - EVNC

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị thực hiện thay sứ, đấu lèo, kéo lại dây dẫn tại vị trí 181/2 đường dây 22kV xuất tuyến 478 TPH do Điện lực Sơn Tịnh – Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý vận hành. Ảnh chụp ngày 1/11/2020. Tác giả: Lê Minh Thành - EVNC

Đội xung kích Công ty Điện lực Bình Thuận xử lý sự cố điện do ảnh hưởng bão số 9 tại xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh chụp ngày 30/10/2020. Tác giả: Ngô Quang Nghĩa - EVNSPC

Đội xung kích Công ty Điện lực Bình Thuận xử lý sự cố điện do ảnh hưởng bão số 9 tại xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh chụp ngày 30/10/2020. Tác giả: Ngô Quang Nghĩa - EVNSPC

Đội xung kích của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng hỗ trợ khôi phục điện sau bão số 9 tại Khu lọc dầu Dung Quất, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Ảnh chụp ngày 31/10/2020. Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm - EVNCPC

Đội xung kích của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng hỗ trợ khôi phục điện sau bão số 9 tại Khu lọc dầu Dung Quất, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Ảnh chụp ngày 31/10/2020. Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm - EVNCPC

Các công nhân của Điện lực Lệ Thủy (Công ty Điện lực Quảng Bình) hỗ trợ người dân ở thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy chạy lũ và đưa đến nơi trú ẩn an toàn. Ảnh chụp ngày 18/10/2020. Tác giả: Võ Văn Tuân - EVNCPC

Các công nhân của Điện lực Lệ Thủy (Công ty Điện lực Quảng Bình) hỗ trợ người dân ở thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy chạy lũ và đưa đến nơi trú ẩn an toàn. Ảnh chụp ngày 18/10/2020. Tác giả: Võ Văn Tuân - EVNCPC

Đường dây 500kV Hà Tĩnh - Nho Quan 2 và ĐZ 500kV Nho Quan - Hà Tĩnh, đoạn qua huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng bão số 9. Ảnh chụp ngày 31/10/2020. Tác giả: Võ Thành Vinh – PTC1

Đường dây 500kV Hà Tĩnh - Nho Quan 2 và ĐZ 500kV Nho Quan - Hà Tĩnh, đoạn qua huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng bão số 9. Ảnh chụp ngày 31/10/2020. Tác giả: Võ Thành Vinh – PTC1

Công nhân Công ty Điện lực Kon Tum trên đường xử lý sự cố do ảnh hưởng bão số 9 tại nhánh rẽ cấp điện cho các xã Mường Hoong, Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum. Ảnh chụp ngày 1/11/2020. Tác giả: Nguyễn Thanh Phương, Trương Duy Đạt - EVNCPC

Công nhân Công ty Điện lực Kon Tum trên đường xử lý sự cố do ảnh hưởng bão số 9 tại nhánh rẽ cấp điện cho các xã Mường Hoong, Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum. Ảnh chụp ngày 1/11/2020. Tác giả: Nguyễn Thanh Phương, Trương Duy Đạt - EVNCPC

Công nhân Công ty Truyền tải điện 3 và Công ty Điện lực Quảng Ngãi tiếp cận vị trí khoảng cột 34 - 35 đường dây 110kV Quảng Ngãi -  Tư Nghĩa bị sự cố do ảnh hưởng bão số 9. Ảnh chụp ngày 30/10/2020. Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu – PTC3

Công nhân Công ty Truyền tải điện 3 và Công ty Điện lực Quảng Ngãi tiếp cận vị trí khoảng cột 34 - 35 đường dây 110kV Quảng Ngãi - Tư Nghĩa bị sự cố do ảnh hưởng bão số 9. Ảnh chụp ngày 30/10/2020. Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu – PTC3

Các công nhân xử lý sự cố tại khoảng cột 34 - 35 đường dây 110kV Quảng Ngãi -  Tư Nghĩa do ảnh hưởng bão số 9. Ảnh chụp ngày 30/10/2020. Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu - PTC3

Các công nhân xử lý sự cố tại khoảng cột 34 - 35 đường dây 110kV Quảng Ngãi - Tư Nghĩa do ảnh hưởng bão số 9. Ảnh chụp ngày 30/10/2020. Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu - PTC3

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Nam khắc phục sự cố do bão số 9 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ảnh chụp ngày 29/10/2020. Tác giả: Đăng Đệ - EVNCPC

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Nam khắc phục sự cố do bão số 9 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ảnh chụp ngày 29/10/2020. Tác giả: Đăng Đệ - EVNCPC

Người dân xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng hỗ trợ phương tiện cho công nhân Điện lực Hòa Vang kiểm tra xử lý đảm bảo an toàn điện trong ngập lụt. Ảnh chụp ngày 11/10/2020. Tác giả: Đoàn Thị Minh Thuận - EVNCPC

Người dân xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng hỗ trợ phương tiện cho công nhân Điện lực Hòa Vang kiểm tra xử lý đảm bảo an toàn điện trong ngập lụt. Ảnh chụp ngày 11/10/2020. Tác giả: Đoàn Thị Minh Thuận - EVNCPC

Từ ngày 31/10 - 4/11/2020, đội hỗ trợ của Công ty Truyền tải điện 3 cùng Công ty Điện lực Quảng Ngãi xử lý đường dây 110kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa bị đứt do ảnh hưởng bão số 9, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Hồng Việt – PTC3

Từ ngày 31/10 - 4/11/2020, đội hỗ trợ của Công ty Truyền tải điện 3 cùng Công ty Điện lực Quảng Ngãi xử lý đường dây 110kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa bị đứt do ảnh hưởng bão số 9, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Hồng Việt – PTC3

Từ ngày 31/10 - 4/11/2020, đội hỗ trợ của Công ty Truyền tải điện 3 cùng Công ty Điện lực Quảng Ngãi xử lý đường dây 110kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa bị đứt do ảnh hưởng bão số 9, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Hồng Việt - PTC3

Từ ngày 31/10 - 4/11/2020, đội hỗ trợ của Công ty Truyền tải điện 3 cùng Công ty Điện lực Quảng Ngãi xử lý đường dây 110kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa bị đứt do ảnh hưởng bão số 9, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Hồng Việt - PTC3

Từ ngày 31/10 - 4/11/2020, đội hỗ trợ của Công ty Truyền tải điện 3 cùng Công ty Điện lực Quảng Ngãi xử lý đường dây 110kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa bị đứt do ảnh hưởng bão số 9, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Hồng Việt - PTC3

Từ ngày 31/10 - 4/11/2020, đội hỗ trợ của Công ty Truyền tải điện 3 cùng Công ty Điện lực Quảng Ngãi xử lý đường dây 110kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa bị đứt do ảnh hưởng bão số 9, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Hồng Việt - PTC3

Từ ngày 31/10 - 4/11/2020, đội hỗ trợ của Công ty Truyền tải điện 3 cùng Công ty Điện lực Quảng Ngãi xử lý đường dây 110kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa bị đứt do ảnh hưởng bão số 9, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Hồng Việt - PTC3

Từ ngày 31/10 - 4/11/2020, đội hỗ trợ của Công ty Truyền tải điện 3 cùng Công ty Điện lực Quảng Ngãi xử lý đường dây 110kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa bị đứt do ảnh hưởng bão số 9, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Hồng Việt - PTC3

Để xử lý sự cố gãy cột do bão số 9 tại nhánh rẽ cấp điện cho các xã Mường Hoong, xã Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum, nhóm công nhân điện lực phải vác từng cuộn dây, trụ điện sắt ghép nối đi 5km qua các đoạn đường bị sạt lở. Ảnh chụp ngày 1/11/2020. Tác giả: Nguyễ

Để xử lý sự cố gãy cột do bão số 9 tại nhánh rẽ cấp điện cho các xã Mường Hoong, xã Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum, nhóm công nhân điện lực phải vác từng cuộn dây, trụ điện sắt ghép nối đi 5km qua các đoạn đường bị sạt lở. Ảnh chụp ngày 1/11/2020. Tác giả: Nguyễ

Đường dây 220kV Đô Lương – Vinh (Nghệ An) trong ngày ngập lũ 31/10/2020. Tác giả: Võ Thành Vinh – PTC1

Đường dây 220kV Đô Lương – Vinh (Nghệ An) trong ngày ngập lũ 31/10/2020. Tác giả: Võ Thành Vinh – PTC1

Người dân động viên công nhân điện xử lý sự cố sau bão số 9, tại huyện Núi Thành- tỉnh Quảng Nam. Ảnh chụp ngày 3/11/2020. Tác giả: Nguyễn Ngô Bảo Ngọc - EVNCPC

Người dân động viên công nhân điện xử lý sự cố sau bão số 9, tại huyện Núi Thành- tỉnh Quảng Nam. Ảnh chụp ngày 3/11/2020. Tác giả: Nguyễn Ngô Bảo Ngọc - EVNCPC