Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Yên Bái tăng cường kiểm tra giám sát mua bán điện, thực hiện đúng quy trình kinh doanh trong mua bán điện năng

8 tháng đầu năm 2022, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) đã kiểm tra 50.131 lượt khách hàng, xử lý 961 trường hợp hư hỏng sai lệch đo đếm; truy thu, bồi thường 579.183 kWh (bằng 78,16% so cùng kỳ 2021); sử lý 182 trường hợp sai giá và sai số hộ và truy thu sản lượng điện và thu tiền điện theo đúng quy định. 

Có thể nói vi phạm sử dụng điện vẫn xảy ra nếu không thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát mua bán điện từ Công ty đến các Điện lực trực thuộc. Việc thường xuyên kiểm tra giám sát mua bán điện đã tích cực góp phần giảm tổn thất điện năng trung hạ thế 0,06% (tương ứng giảm tổn thất điện năng toàn công ty 0,02%, tăng giá bán điện bình quân 0,58 đồng/kWh).

KTGS (Bai)
Công nhân Điện lực Nghĩa Lộ - PC Yên Bái  kiểm tra hệ thống đo đếm

Để có kết quả đó, ngay từ đầu năm, PC Yên Bái đã triển khai xây dựng kế hoạch, đề cương kiểm tra giám sát mua bán điện, thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả công việc, đó là tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tập trung rà soát, kiểm tra các khách hàng tiêu thụ điện lớn, khách hàng TBA chuyên dùng, TBA có tổn thất điện năng cao, khách hàng có sản lượng bất thường hàng tháng, hoặc không có sản lượng trong nhiều tháng… Từ đó tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình, đồng thời theo dõi việc xử lý các vấn đề phát hiện sau kiểm tra, sử dụng các tiện ích như trên chương trình CMIS 3.0, thu nhập dữ liệu công tơ từ xa… theo dõi và phát hiện kịp thời các dấu hiệu vi phạm trong các hoạt động mua bán điện, xử lý các hành vi vi phạm quy định hiện hành. Lực lượng cán bộ từ cấp phòng Công ty đến các tổ kiểm tra giám sát mua bán điện thuộc Điện lực luôn được tăng cường, cán bộ làm công tác này nắm  vững trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, đáp ứng yêu cầu công việc. 

KTGS1 (Bai)
Tăng cường tuyên truyền sử dụng điện an toàn trong nhân dân

Thực hiện kiểm tra đột xuất theo chuyên đề, tăng cường kiểm tra nội bộ kinh doanh và dịch vụ khách hàng tại các Điện lực trực thuộc, qua kiểm tra kịp thời phát hiện những sai sót trong giải quyết cấp điện, quản lý hợp đồng, thu nợ tiền điện và chấn chỉnh việc quản lý hệ thống đo đếm điện năng,… đảm bảo việc kinh doanh và dịch vụ khách hàng thực hiện theo đúng quy định. Bên cạnh đó PC Yên Bái đã phối hợp Sở Công thương tỉnh Yên Bái và Chính quyền địa phương trong việc xử lý cũng như tuyên truyền nạn trộm cắp điện; tuyên truyền các nghị định, thông tư của Chính phủ liên quan đến việc sử dụng điện; mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đến tận thôn, bản, khu phố… để nhân dân được biết và nâng cao nhận thức của người dân trong vấn đề sử dụng điện. 

KTGS2 (Bai)
Nhân viên kiểm tra giám sát Điện lực thường xuyên kiểm tra việc sử dụng điện của khách hàng 

Duy trì những giải pháp đã thực hiện, áp dụng triệt để phần mềm ứng dụng trong kiểm tra giám sát mua bán điện; kiểm soát, quản lý chặt chẽ hệ thống đo đếm. Kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm sử dụng điện của khách hàng sử dụng điện, đồng thời khen thưởng với các tập thể, cá nhân phát hiện vi phạm trong mua bán điện được PC Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện những tháng còn lại của năm 2022, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Mai Ngọc Lương - PC Yên Bái