Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Lào Cai tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện

Theo đó PC Lào Cai sẽ thực hiện nghiêm túc Quy định của Chính phủ và chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc triển khai thực hiện giá bán điện theo thông tư 16/2014/TT-BCT. Công ty yêu cầu các Điện lực phân công trách nhiệm quản lý giá bán điện từ lãnh đạo đơn vị đến phòng kinh doanh và các tổ đội sản xuất, từ đó phân tích tỷ trọng của từng thành phần kinh tế, đánh giá các đối tượng khách hàng, các khu vực có nguy cơ cao thất thu giá bán, đề xuất kế hoạch kiểm tra áp giá trình lãnh đạo thực hiện.

 Screenshot (185)

Thay công tơ đinh kỳ nhằm đảm bảo tính chính xác các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống đo đếm điện năng

Một trong những giải pháp được PC Lào Cai chú trọng triển khai đó là việc kiểm tra áp giá theo quy trình kinh doanh điện năng, đặc biệt số lượng khách hàng nhiều mức giá, số hộ dùng chung, ngoài mục đích sinh hoạt sử dụng bình quân 3 tháng liên tục sản lượng > 2000kWh (để lắp công tơ 3 giá) …. Danh sách kiểm tra phải được lập theo tháng chi tiết cho từng khách hàng. Người quản lý giá bán điện tại Điện lực thường xuyên cập nhập thông tin thay đổi vào chương trình CMIS 3.0 trên cơ sở biên bản kiểm tra áp giá của các tổ đội chuyền về đồng thời cập nhật vào hợp đồng mua bán điện. Cùng với đó là kiểm soát chặt chẽ các khách hàng mua điện tại 1 địa điểm có từ 02 điểm đo đếm trở lên nhằm phòng tránh tình trạng khách hàng trục lợi do chênh lệch giá.

Ông Hà Thượng Sỹ, Trưởng phòng Kinh doanh PC Lào Cai cho biết: Công ty đã chỉ đạo các đơn vị thành viên tăng cường kiểm soát các khách hàng nhiều mục đích giá, khách hàng thường xuyên thay đổi mục đích sử dụng điện, khách hàng có 02 hộ dùng chung trở lên. Ngoài việc kiểm tra theo định kỳ quy định, cần phải kiểm tra đột xuất hàng quý, trường hợp có thay đổi mục đích không đúng theo thỏa thuận hợp đồng ngoài việc truy thu còn phải xử phạt theo TT27/2013/TT-BCT. Các trường hợp cấp điện mới, sau 2 hoặc 3 tháng sử dụng ổn định phải tổ chức kiểm tra xác định mục đích sử dụng so với đăng ký ban đầu. Hàng quý, kiểm tra các khách hàng trạm biến áp chuyên dùng có từ hai mục đích sử dụng điện thực hiện theo đúng quy trình kinh doanh điện năng.

Đối với các khách hàng ngoài sinh hoạt có công suất lớn ngoài việc duy trì thời gian kiểm tra đúng quy trình theo mức sản lượng được quy định trong Quy trình Kinh doanh, PC Lào Cai còn yêu cầu các Điện lực kiểm tra đột xuất xác suất thêm với những khách hàng này. Nội dung kiểm tra gồm: tính pháp lý của hợp đồng mua bán điện, sự toàn vẹn của hệ thống đo đếm điện năng, xác định thiết bị đo đếm phù hợp với công suất phụ tải thực tế; kiểm tra biện pháp đảm bảo kỹ thuật, an toàn của dây ra sau công tơ. Qua công tác kiểm tra sẽ kịp thời bổ sung thay đổi nội dung về hồ sơ mua bán điện, thay thế hệ thống đo đếm nhằm phù hợp phụ tải… tránh rủi ro xảy ra tranh chấp hợp đồng, cũng như thất thu do khách hàng trục lợi về giá khi thay đổi mục đích mà không báo.

Nguyễn Kiều Hưng – PC Lào Cai