Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

CBCN Công ty Điện lực Hà Tĩnh xử lý sự cố điện trong mưa lũ

Những ngày qua, mưa to và rất to khiến nhiều khu vực thuộc các huyện Hương Khê, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Sơn, Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh,… của tỉnh Hà Tĩnh bị ngập nặng, gây nhiều sự cố điện. Evn.com.vn tổng hợp hình ảnh CBCNV Công ty Điện lực Hà Tĩnh ứng trực khắc phục sự cố 24/24h trong mưa lũ.

Công nhân Điện lực Thạch Hà tách TBA bị ngập lụt để xử lý khôi phục cấp điện cho khách hàng

Công nhân Điện lực Thạch Hà tách TBA bị ngập lụt để xử lý khôi phục cấp điện cho khách hàng

Công nhân Điện lực Hương Khê khắc phục sự cố

Công nhân Điện lực Hương Khê khắc phục sự cố

Công nhân Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế xử lý sự cố trong đêm

Công nhân Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế xử lý sự cố trong đêm

Công nhân Điện lực Kỳ Anh làm việc xuyên đêm để cấp điện trở lại sớm nhất cho khách hàng

Công nhân Điện lực Kỳ Anh làm việc xuyên đêm để cấp điện trở lại sớm nhất cho khách hàng

Công nhân Điện lực thành Phố Hà Tĩnh dầm mưa xử lý sự cố

Công nhân Điện lực thành Phố Hà Tĩnh dầm mưa xử lý sự cố

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn tình trạng ngập lụt. Một số khu vực chưa đảm bảo an toàn để đóng điện. Một số nơi bị lũ chia cắt nên công nhân chưa thể tiếp cận hiện trường để khắc phục sự cố

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn tình trạng ngập lụt. Một số khu vực chưa đảm bảo an toàn để đóng điện. Một số nơi bị lũ chia cắt nên công nhân chưa thể tiếp cận hiện trường để khắc phục sự cố