Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Chùm ảnh Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của EVN

Hơn 400 đại biểu ưu tú, đại diện cho những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV (giai đoạn 2020 – 2025), do EVN tổ chức ngày 18/9 tại Hà Nội.

Dự và chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được của tập thể CBCNV EVN trong phong trà

Dự và chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được của tập thể CBCNV EVN trong phong trà

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành khẳng định “Với truyền thống của Ngành Điện cách mạng Việt Nam, CBCNV toàn Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành khẳng định “Với truyền thống của Ngành Điện cách mạng Việt Nam, CBCNV toàn Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước

Theo Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân, các phong trào thi đua yêu nước của EVN gắn liền với các nhiệm vụ trong từng lĩnh vực như: sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện… Các phong trào đã huy động được sức mạnh đoàn kết của trên 100.000

Theo Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân, các phong trào thi đua yêu nước của EVN gắn liền với các nhiệm vụ trong từng lĩnh vực như: sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện… Các phong trào đã huy động được sức mạnh đoàn kết của trên 100.000

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (đứng giữa) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (đứng giữa) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Các nhân vật điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước đại diện cho các khối: Phát điện, truyền tải điện, phân phối và điều độ giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong quá trình công tác tại đơn vị.

Các nhân vật điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước đại diện cho các khối: Phát điện, truyền tải điện, phân phối và điều độ giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong quá trình công tác tại đơn vị.

Lãnh đạo Tập đoàn tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước toàn EVN giai đoạn 2016 - 2020.

Lãnh đạo Tập đoàn tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước toàn EVN giai đoạn 2016 - 2020.

Lãnh đạo Tập đoàn tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước toàn EVN giai đoạn 2016 - 2020.

Lãnh đạo Tập đoàn tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước toàn EVN giai đoạn 2016 - 2020.

Lãnh đạo Tập đoàn tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước toàn EVN giai đoạn 2016 - 2020.

Lãnh đạo Tập đoàn tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước toàn EVN giai đoạn 2016 - 2020.