Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra ngày 17/7, tại Hà Nội. Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW dự và chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW dự và chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội Đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội Đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn trình bày Báo cáo chính trị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn trình bày Báo cáo chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW - đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định Đảng bộ EVN đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW - đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định Đảng bộ EVN đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW - đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm (thứ 5 trái sang) tặng Cờ của Đảng ủy Khối DNTW cho Đảng bộ EVN vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020.

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW - đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm (thứ 5 trái sang) tặng Cờ của Đảng ủy Khối DNTW cho Đảng bộ EVN vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020.

Tại Đại hội, các đại biểu đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 33 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, là các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống có năng lực lãnh đạ

Tại Đại hội, các đại biểu đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 33 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, là các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống có năng lực lãnh đạ

Đại hội cũng đã nhất trí bầu 10 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã nhất trí bầu 10 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã nhất trí bầu 10 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã nhất trí bầu 10 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Dương Quang Thành tiếp tục được BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tín nhiệm, tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Tậ

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Dương Quang Thành tiếp tục được BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tín nhiệm, tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Tậ

Đoàn Thư ký…

Đoàn Thư ký…

… và Tổ kiểm phiếu đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của Đại hội.

… và Tổ kiểm phiếu đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của Đại hội.