Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Hải Dương: Điện lực Thanh Miện tăng cường công tác kiểm tra áp giá bán điện khách hàng

Nâng cao giá bán điện bình quân là một trong các chỉ tiêu chính của công tác kinh doanh bán điện, đóng một vai trò quan trọng nhằm nâng cao doanh thu bán điện, nâng cao hiệu quả trong công tác kinh doanh điện năng.

Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ, Điện lực Thanh Miện đã và đang triển khai các giải pháp công tác kiểm tra, áp giá bán điện nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng cũng như hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch của Công ty Điện lực Hải Dương giao.

Theo đó, Điện lực đã tổ chức phân công cụ thể cho Tổ Kiểm tra giám sát & mua bán điện phân tích từng thành phần điện năng sử dụng chiếm tỷ lệ bao nhiêu %, giá bán bình quân từng thành phần so với cùng kỳ năm ngoái hoặc so với tháng trước, xác định xem giá bình quân của đơn vị tăng giảm ở thành phần nào để có phương án nâng cao giá bán điện bình quân tháng, quý, năm và tổ chức thực hiện theo phương án đã lập.


 
Nhân viên Điện lực Thanh Miện kiểm tra áp giá bán điện khách hàng

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mục đích sử dụng điện của từng khách hàng, qua đó thực hiện áp giá bán điện đúng mục đích, đúng đối tượng, đảm bảo đúng các văn bản pháp quy của nhà nước và quy trình kinh doanh điện năng.

Rà soát các khách hàng sử dụng điện với mục đích sản xuất và kinh doanh có sản lượng điện bình quân 2000kWh trở lên để thực hiện lắp đặt, thay thế công tơ điện tử 3 giá. Ngăn chặn việc khách hàng sử dụng các thiết bị sinh hoạt nhưng đấu vào công tơ có mục đích sản xuất để giảm bậc thang.

Với đặc thù của ngành điện giá bán điện là do Nhà nước quy định, nhiệm vụ của Điện lực Thanh Miện là: áp đúng, áp đủ số hộ sử dụng điện, đúng mục đích sử dụng điện của khách hàng, lắp đặt hệ thống đo đếm phù hợp với tình hình sử dụng điện… để nâng cao được giá bán điện bình quân so với hiện nay và hoàn thành chỉ tiêu được giao đòi hỏi phải đề ra các giải pháp và triển khai thực hiện tốt, thực hiện tốt hơn nữa của các bộ phận trong đơn vị.


Hoài Đức – ĐL Thanh Miện, PC Hải Dương