Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

VIdeo Sơ cứu tai nạn điện

Hướng dẫn sơ cứu tai nạn điện

Video hướng dẫn sơ cứu tai nạn điện của Trung tâm chăm sóc khách hàng, chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.