Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đóng điện thành công công trình Trạm biến áp 110kV Tiên Du và nhánh rẽ, tỉnh Bắc Ninh

Vào hồi 22h45 ngày 05/06/2022, Ban Quản lý Dự án Lưới điện đã được Hội đồng nghiệm thu đóng điện cấp Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn công trình Trạm biến áp 110kV Tiên Du và nhánh rẽ, tỉnh Bắc Ninh.

Tiên Du 1

Công trình trước giờ đóng điện

Công trình Trạm biến áp 110kV Tiên Du và nhánh rẽ có tổng mức đầu tư 72,776 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án Lưới điện trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Công trình được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi ngày 18/09/2020 và khởi công ngày 30/04/2021, sau 13 tháng khẩn trương thi công, đến nay được Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng Công ty nghiệm thu đóng điện và đưa công trình vào vận hành an toàn theo đúng các chỉ tiêu kỹ thuật.  

Tien Du 2

Công tác chuẩn bị đóng điện 

Đây là công trình năng lượng cấp II, nhóm C với quy mô đầu tư: Xây dựng mới đường dây trên không 110kV, mạch kép, dây dẫn ACSR-400/51; chiều dài 0,02km; Xây dựng mới TBA 110kV Tiên Du quy mô 02 máy biến áp, tổng công suất 2x63MVA. Giai đoạn này lắp đặt MBA (T1) 63MVA - 115/38,5/23kV. Phía 110kV: Thiết kế kiểu sơ đồ cầu đủ (chữ H), gồm 02 ngăn lộ đường dây đến; 02 ngăn MBA và 01 ngăn liên lạc; Giai đoạn này, lắp đặt: 02 ngăn lộ đường dây, 01 ngăn MBA 110kV và ngăn liên lạc, có dự phòng đất để phát triển lắp đặt ngăn lộ MBA T2. Phía 35 kV: Thiết kế theo sơ đồ 1 hệ thống thanh cái có máy cắt phân đoạn. Trước mắt, lắp đặt phân đoạn 1: 01 tủ máy cắt tổng; 01 tủ đo lường; 01 tủ dao cắm và 03 tủ máy cắt xuất tuyến. Phía 22kV: Thiết kế theo sơ đồ 1 hệ thống thanh cái có máy cắt phân đoạn. Trước mắt, lắp đặt phân đoạn 1: 01 tủ máy cắt tổng, 01 tủ đo lường, 01 tủ tự dùng, 01 tủ dao cắm và 04 tủ máy cắt xuất tuyến; Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, đo đếm, thông tin liên lạc và SCADA: được trang bị phù hợp quy định của EVN và EVNNPC. Tuân thủ quy phạm và các quy định hiện hành, sẵn sàng kết nối với trung Tâm điều khiển xa tỉnh Bắc Ninh và A1.

Tien du 3

Phương tiện PCCC phục vụ cho công tác đóng điện công trình

Ông Trần Thái Sơn – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện, đơn vị quản lý A dự án cho biết, việc xây dựng công trình Trạm biến áp 110kV Tiên Du và nhánh rẽ bổ sung nguồn, đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải của huyện Tiên Du, cụm công nghiệp làng nghề Phú Lâm, KCN & KĐT Tiên Sơn và các khu vực thị xã Từ Sơn; Tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cấp điện, đồng thời đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và cải thiện chất lượng điện năng cho khu vực tỉnh Bắc Ninh; Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 538/QĐ-BCT ngày 04/02/2016.

Phạm Văn Kiểm - BA1