Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực Quỳnh Lưu (PC Nghệ An) tổ chức Hội nghị chuyển đổi mô hình Dịch vụ bán lẻ điện năng thành Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh điện

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo văn bản số 7185/EVNNPC-KD ngày 20/12/2021 về việc hướng dẫn triển khai Quy trình dịch vụ hỗ trợ kinh doanh điện và Nghị quyết số192/NQ-HĐTV ngày 07/5/2021 của HĐTV Tổng công ty về công tác Điện nông thôn giai đoạn 2021-2025. Tiếp thu chỉ đạo của Công ty Điện lực Nghệ An sau hội nghị truyền hình trực tuyến về việc chuyển đổi Hợp đồng thuê Dịch vụ bán lẻ điện năng thành Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh điện.

z3405318371881_d7a96fe0ec53aa1e8eae57b00a0f102c Toàn cảnh Hội nghị

Chiều ngày 10/05/2022, Điện lực Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị chuyển đổi mô hình Dịch vụ bán lẻ điện năng (DVBLĐN) thành dịch vụ hỗ trợ kinh doanh điện (DVHTKDĐ). Tham dự cuộc họp có ban lãnh đạo Điện lực Quỳnh Lưu, đại diện các phòng ban, tổ đội sản xuất và 137 khách mời là các dịch vụ bán lẻ điện năng trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai.

z3405318362891_f77ee2a58a5a9f828c61a16bb3762b97

 Ông Trần Đình Tú – Giám đốc Điện lực Quỳnh Lưu phát biểu tại Hội nghị 

Tại cuộc họp, ông Trần Đình Tú – Giám đốc Điện lực Quỳnh Lưu ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp và sự phối hợp trong công tác sản xuất kinh doanh của các tổ dịch vụ điện năng trong suốt thời gian qua, đồng thời cho biết để đáp ứng được nhu cầu, tốc độ phát triển của ngành điệntrong thời gian tới thì việc chuyển đổi sang mô hình DVHTKDĐ để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, chủ trương của EVN và EVNNPC về công tác thuê, ký hợp đồng DVBLĐN là thực sự cần thiết trên cơ sở sàng lọc, tinh giảm số cá nhân làm dịch vụ để đạt hiệu quả cao nhất. Sau khi chuyển đổi sang mô hình mới số lao động còn lại là 137 người so với trước đây là 237 người. Với mô hình mới này, các tổ DVHTKDĐ sẽ được hỗ trợ việc đăng ký giấy phép hộ kinh doanh cá thể, cấp thẻ an toàn điện để thực hiện các công việc sửa chữa nhỏ trên lưới điện Hạ thế.

Việc chuyển đổi từ Hợp đồng thuê DVBLĐN thành Hợp đồng thuê DVHTKDĐ là một xu thế tất yếu trong sự phát triển chung của ngành Điện cùng với việc hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng, số hóa trong công tác kinh doanh bán điện, tăng tỷ lệ công tơ điện tử có chức năng đo xa, thực hiện phối hợp thu hộ qua kênh Vnpost của Bưu điện và các kênh thu hộ khác. Việc tinh giảm, sàng lọc chất lượng đội ngũ DVBLĐN tại các Điện lực sẽ phát huy tốt vai trò của dịch vụ trong toàn bộ các lĩnh vực hỗ trợ có liên quan đến công tác quản lý vận hành cũng như sản xuất kinh doanh bán điện trên lưới điện hạ thế, trở thành một “cánh tay nối dài” của đơn vị Điện lực tại các địa phương trên địa bàn do ngành Điện trực tiếp quản lý.

Hoàng Thùy Linh – PC Nghệ An