Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Quyết định của EVN phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2017-2020

Kết quả hình ảnh cho lo go EVNNPC

 Ngày 31/7/2017, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hàng Quyết định số 130/QĐ-EVN về việc phê duyệt "Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2017-2020".

Nội dung chi tiết Quyết định số 130/QĐ-EVN tại đây. 

Bình luận