Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Quyết đinh về việc Ban hành Đề án “Đổi mới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn 2025”