Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Thông tin tham khảo về giá bán điện phục vụ truyền thông

 

Nhằm tạo sự thống nhất về thông tin khi phát ngôn, trao đổi, giải đáp thông tin cho khách hàng, nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương về quy định giá bán điện áp dụng từ ngày 1/12/2017, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cung cấp một số nội dung để các đơn vị tham khảo. 

Nội dung tham khảo tại đây.

Nội dung tham  khảo tiếp.