Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Hưng Yên triển khai nâng, hạ tỷ số biến TI tại các trạm biến áp chuyên dùng

Qua việc phát triển ứng dụng phần mềm quản lý báo cáo tình trạng vận hành các máy biến dòng (TI) tại các trạm biến áp chuyên dùng, từ tháng 10/2021, PC Hưng Yên đã thực hiện nâng, hạ tỷ số biến TI được 35 trường hợp tại một số khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng, đảm bảo TI vận hành trong phạm vi cho phép, góp phần giảm tổn thất điện năng, an toàn cho thiết bị điện, công bằng giữa bên mua và bên bán điện.

P12_tin-thang-11_960x720

Lắp đặt máy biến dòng (TI) tại TBA khách hàng

PC Hưng Yên đang quản lý 2.347 điểm đo tại trạm biến áp (TBA) chuyên dùng thuộc tài sản của khách hàng (311 điểm đo đếm trung thế và 2.036 điểm đo đếm hạ thế). Qua khai thác Module báo cáo vận hành máy biến dòng (TI) (thuộc Chương trình quản lý hồ sơ kỹ thuật – là một phần mềm dùng riêng của PC Hưng Yên) trong tháng 8 và 9 năm 2021 có 23 điểm đo quá dòng điện (trên 120% dòng điện định mức) qua TI và 216 điểm đo có dòng điện qua TI (dưới 20% dòng điện định mức). Như đã biết, TI vận hành ngoài phạm vi cho phép sẽ dẫn tới sai số trong hệ thống đo đếm điện năng.

Bắt đầu từ tháng 10/2021, PC Hưng Yên triển khai nâng, hạ tỷ số biến TI cho các khách hàng có TBA chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý. Kết quả trong tháng đầu tiên, đã triển khai nâng tỷ số biến TI được 08 trường hợp; hạ tỷ số biến TI được 27 trường hợp. Một số khách hàng đã được nâng hạ tỷ số biến TI: Công ty cổ phần may xuất khẩu Minh Khang (Ân Thi); Công ty TNHH Linh Trung ES (Văn Lâm); Công ty TNHH MTV Shinsung Electronics Vina (Mỹ Hào); ...

P12_tin-thang-11_900x600 (anh2)Ảnh: Giao diện modul phần mềm quản lý tình hình vận hành TI, Máy biến áp

Việc xây dựng, ứng dụng Module báo cáo vận hành TI vào quản lý, triển khai đã bước đầu giúp thay thế TI kịp thời, tăng năng suất lao động, đảm bảo TI vận hành trong phạm vi cho phép, góp phần giảm tổn thất điện năng, an toàn cho thiết bị điện, công bằng giữa bên mua và bên bán điện.

 

Hà Thành Dương – phòng KTGSMBĐ

;