Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Dịch vụ điện trực tuyến

Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp

Cấp điện mới từ lưới điện trung áp

Cấp điện mới từ lưới điện cao áp, siêu cao áp

Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha

Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm

Thay đổi mục đích sử dụng điện

Thay đổi định mức sử dụng điện

Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện

Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác

Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện

Thay đổi thông tin đã đăng ký

Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện

Xử lý mất điện

Gia hạn hợp đồng mua bán điện

Chấm dứt hợp đồng mua bán điện

Thanh toán trực tuyến

Dịch vụ tra cứu thông tin

Tư vấn sử dụng dịch vụ điện

Tư vấn thiết kế, xây dựng, nghiệm thu, bảo trì/bảo dưỡng, vận hành công trình điện

Giải đáp kiến nghị của Khách hàng