Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Lai Châu tập trung triển khai số hóa Hợp đồng mua bán điện sinh hoạt trong kinh doanh mua bán điện


Xác định số hóa Hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) sinh hoạt là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt từ Công ty đến các đơn vị, Công ty Điện lực Lai Châu đã có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Công thương tỉnh, UBND các phòng ban các huyện, thành phố và các khách hàng sử dụng điện thông báo về việc thực hiện triển khai số hóa HĐMBĐ với mẫu HĐMBĐ sinh hoạt, biên bản chấm dứt HĐMBĐ được thực hiện theo mẫu quy định. Với phương thức mới này, quá trình thực hiện số hóa HĐMBĐ sinh hoạt sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công in ấn, ký kết và lưu trữ HĐMBĐ bản giấy của bên bán điện. Ngoài ra, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, sẽ ngày càng có nhiều khách hàng sử dụng các thiết bị thông minh (máy tính, điện thoại thông minh,…). Vì vậy, việc áp dụng số hóa HĐMBĐ sinh hoạt là phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.


 
Giao dịch viên – Điện lực Thành phố hướng dẫn khách hàng thực hiện ký HĐMBĐ trên máy tính bảng

Khi triển khai chương trình số hóa HĐMBĐ sinh hoạt khách hàng sẽ thực hiện ký Biên bản chấm dứt HĐMBĐ sinh hoạt cũ và ký HĐMBĐ sinh hoạt mới bằng hình thức xác thực qua mã OTP được gửi về số điện thoại khách hàng đã đăng ký. Trong quá trình triển khai chương trình số hóa HĐMBĐ sinh hoạt, các khách hàng phối hợp với Điện lực cung cấp thông tin để chuẩn xác và cập nhật kịp thời các thông tin thay đổi của khách hàng như: Địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số chứng minh thư trước khi khách hàng thực hiện ký HĐMBĐ mới. Các thông tin của khách hàng đã chính xác, khách hàng sẽ nhận được mã xác thực OTP (được gửi về số điện thoại của KH) và cung cấp mã này cho nhân viên Điện lực để hoàn thành việc ký hợp đồng. Khi ký số hóa HĐMBĐ sinh hoạt phải thực hiện đúng số điện thoại của chủ thể HĐMBĐ, đối với các trường hợp khách hàng thay đổi số điện thoại thì phải báo cho Điện lực cập nhật các thông tin thay đổi vào chương trình trước khi khách hàng xác nhận.

Sau khi chuyển đổi số các Hợp đồng, toàn bộ việc khai thác, kiểm tra, quản lý sẽ sử dụng Hợp đồng số thay vì Hợp đồng giấy như hiện nay, khách hàng truy cập Website: cskh.npc.com.vn để tra cứu thông tin hợp đồng và hóa đơn tiền điện hàng tháng.

Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ tập trung triển khai mọi giải pháp nhằm phấn đấu đến hết Quý III/2021 sẽ hoàn thành số hóa HĐMBĐ cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn tỉnh.Thu Trang – PC Lai Châu