Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Thái Nguyên ra mắt quầy giao dịch tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên

Ngày 5/12/2020, UBND tỉnh đã tổ chức khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhiều người dân trên địa bàn tỉnh. Khi đi vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh sẽ là cầu nối giữa nhân dân và chính quyền, giúp các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, tra cứu thông tin, nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính, từ đó việc giải quyết thủ tục hành chính được thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng hơn.


 
Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

 Ông Ninh Vân Phong, Phó giám đốc PC Thái Nguyên và ông Đặng Văn Hoạch, TP Kinh doanh Công ty tới dự lễ khai trương và CBCNV được cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Như vậy, Quầy giao dịch số 26 của Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) tại TT PVHCC tỉnh cũng đã được ra mắt và sẽ thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết tất cả các yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng. Tại đây, PC Thái Nguyên bố trí CBCNV đến làm việc trực tiếp từ thứ 2 đến thứ 6, nhằm tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng đến đăng kí sử dụng các dịch vụ điện cho các đối tượng khách hàng gồm: Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng TBA riêng đấu nối vào lưới điện trung áp có tổng dung lượng của các TBA tại một địa điểm mua điện > 2000 kVA trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trạm biến áp riêng đấu nối vào lưới điện trung áp có tổng dung lượng của các TBA tại một địa điểm mua điện ≤ 2000 kVA và tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện hạ áp sau TBA công cộng trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên khi có nhu cầu về điện, sẽ đến Trung tâm phục vụ hành chính công để giao dịch và làm các thủ tục…

Đây là nỗ lực rất lớn của PC Thái Nguyên trong việc cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục về dịch vụ điện trên hệ thống một cửa điện tử nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Đồng thời, thể hiện sự công khai, minh bạch, đáp ứng tối đa tiện ích cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.Trần Thu Hà – PC Thái Nguyên